Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie - panorama

Pruszków to miasto w centralnej Polsce, położone na południowo-zachodnich rubieżach Warszawy. Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowane w samym sercu miasta w klasycystycznej oficynie dworskiej Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Placówka założona została w 1975 roku przez polskiego archeologa Stefana Woydę (1938-2006). Inspiracją do jej powstania była odkrycie jednego z najpotężniejszych ośrodków hutniczych świata barbarzyńskiego z przełomu er, czyli Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Termin ten określa grupę około 240 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze 300 km2 na zachodnim Mazowszu. Na tym terenie zarejestrowano ślady masowej produkcji żelaza prowadzonej przez ludność kultury przeworskiej, które pochodzą z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego (II wiek p.n.e.-IV wiek n.e.). Wybór Pruszkowa jako miejsca usytuowania muzeum podyktowany był położeniem miasta w środku obszaru objętego archeologicznymi pracami badawczymi. Od momentu swojego powstania muzeum prowadziło intensywne badania powierzchniowe oraz systematyczne ekspedycje wykopaliskowe mające na celu jak najlepsze rozpoznanie starożytnego ośrodka produkcji żelaza oraz odtworzenie życia lokalnych społeczności ludzkich. Przez wszystkie lata działalności placówka zorganizowała dziesiątki różnego rodzaju wystaw oraz setki prelekcji, koncertów, spotkań i warsztatów. Jednym z najcenniejszych eksponatów muzeum jest odkryty na cmentarzysku w Zaborowie szklany puchar pochodzący z przełomu I i II wieku n.e. Naczynie ozdobione jest malowidłami przedstawieniami rzymskich gladiatorów. Ponadto obejrzeć można tu liczne rekonstrukcje przedmiotów codziennego użytku, broni, narzędzi, ozdób wykonanych z poroża, żelaza, szkła oraz drewna. Na potrzeby wystawy wykonano pełne, wierne źródłom archeologicznym uzbrojenie i ubranie legionistów rzymskich oraz strój zamożnego obywatela. Dla dzieci przewidziano kącik edukacyjny i aplikację multimedialną.

access_time Godziny otwarcia
- od wtorku do czwartku w godz.: 9:00-16:00
- w piątek w godz.: 9:00-19:00
- w sobotę i niedzielę w godz.: 11:00-17:00
- w poniedziałki muzeum jest nieczynne
local_offer Ceny biletów
- wstęp na wystawę stałą bezpłatny
mail

Multimedia