Czerniowce - panorama

Czerniowce to miasto w południowo-zachodniej Ukrainie, położone nad rzeką Prut (lewy dopływ Dunaju). Jego początki sięgają XII wieku, kiedy to założona została tu pierwsza osada. W połowie XIV wieku wioska wraz z całą Bukowiną stała się częścią Mołdawii. W zapiskach historycznych Czerniowce pojawiają się w dopiero w dokumentach pochodzących z 1408 roku. Wzmiankę o osadzie przeczytać można w Ustawach o mytach hospodarstwa mołdawskiego. Pod koniec XV wieku w Czerniowcach były już dwa kościoły, a miasto stanowiło ważny ośrodek handlowy powiatu czerniowieckiego. W owym czasie miasto było wielokrotnie najeżdżane przez Polaków, Tatarów i Turków. W czasach Jana Sobieskiego Czerniowce znalazły się na jakiś czas w granicach Rzeczypospolitej. Ostatecznie jednak w XVI wieku miasto dostało się wraz z całą Mołdawią pod zwierzchnictwo Turcji. Wiek później miasto zasiedlone zostało przez rodziny żydowskie, a także pojawili się tu pierwsi kupcy tureccy. W 1769 roku Czerniowce zajęli Rosjanie, a w niespełna 6 lat później miasto zostało przyłączone do Austrii. To właśnie w czasie ich panowania niepozorne miasteczko przekształcone zostało w znaczący ośrodek handlowy, który czerpał korzyści z korzystnego położenia przy ważnym szlaku handlowym wiodącym z północno-zachodniej Europy na Bałkany i do Turcji. Niespełna wiek później miasto podniesione zostało do rangi stolicy Bukowiny. W czasie I wojny światowej Czerniowce zajęte zostały przez Rosjan, a w latach 1918-1944 miasto należało do Rumunii. Po II wojnie światowej Czerniowce stało się częścią Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (obecnie Ukraina).

Zwiedzanie

Z uwagi na imponującą architekturę europejską z przełomu XIX i XX wieku Czerniowce nazywane są często Małym Wiedniem Wschodu. W 2008 roku w 600 rocznicę założenia miasta najstarsza część miasta została poddana gruntownej rewitalizacji. Większość najważniejszych zabytków wybudowana została po wielkim pożarze jaki nawiedził miasto w 1866 roku. Serce Czerniowców stanowi niewielki plac (Plac Centralny) przy którym wznosi się okazały budynek ratusza z charakterystyczną 50-metrową wieżą. Budowla ta powstała w latach 1843-1848 wg projektu Andreasa Mikulicza. W jego sąsiedztwie znajduje się okazały gmach Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Olgi Kobylańskiej. W ornamencie jego bocznych ryzalitów dostrzec można stary herb miasta, a na szczycie znajduje się posąg Melpomeny (w mitologii greckiej muza tragedii). Przy placu Teatralnym warto także zwrócić uwagę na pseudobarokowy Żydowski Dom Ludowy. Powstał on na początku XX wieku wg projekty T. Lewandowskiego. Innym ważnym zabytkiem miasta jest wybudowany w drugiej połowie XIX wieku romańsko-bizantyjski Pałac Metropolitów Bukowińskich. Obecnie stanowi on siedzibę Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza. Pozostałe ważne zabytki Czerniowców to m.in. wybudowany w latach 1891-1894 przez jezuitów kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Jezusa, Dom Polski (obecnie siedziba ośrodka kultury społeczności polskiej w Czerniowcach na Bukowinie), synagoga Tempel oraz pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku trzy drewniane cerkwie.

Ciekawostki

  • Pierwotnie miasto nazywane było Czernem, co związane było z jego położeniem po północnej stronie Rusi zwanej przez Słowian jako strona czarna.

mail

Multimedia