Lwów - panorama

Lwów to zabytkowe miasto w zachodniej części Ukrainy, położone nad niewielką rzeką Pełtwią (lewy dopływ Bugu). Jego historia sięga przełomu IX i X wieku, kiedy to w miejscu obecnego miasta znajdowała się niewielka osada należąca do słowiańskiego plemienia Lędzian. Miasto założone zostało w dolinie dawnej rzeki Pełtwi (obecnie Kotlina Lwowska). Pierwsza pisemna wzmianka o Lwowie pochodzi z 1256 roku. Fundatorem miasta był książę Galicko-Wołyński, Daniel i jego syn Lew (to właśnie od jego imienia pochodzi obecna nazwa miasta). Po śmierci Daniela Lew przeniósł tutaj stolicę Rusi, a od 1340 roku Lwów należał do Królestwa Polskiego. W 1387 roky we Lwowie hospodar Mołdawii Piotr I Muszatowicz złożył hołd lenny królowi Władysławowi Jagielle i Jadwidze Andegaweńskiej. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu ważnych szlaków kupieckich między Zachodem i Wschodem Lwów bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych centrów handlowych Wschodniej Europy. Największy okres rozkwitu Lwowa przypadł na czasy rządów Jagiellonów, kiedy to miasto podniesione zostało do rangi stolicy województwa. Wtedy też Lwów stał się siedzibą arcybiskupów. W średniowieczu miasto zostało otoczone murami obronnymi, których fragmenty przetrwały do czasów obecnych. Po upadku Rzeczypospolitej Lwów znalazł pod zaborem austriackim, pod którym pozostawał aż do 1918 roku. W okresie międzywojennym Lwów był trzecim pod względem liczby ludności (po Warszawie i Łodzi) miastem Polski oraz głównym ośrodkiem nauki i kultury polskiej. To właśnie tutaj działała słynna polska matematyczna szkoła naukowa skupiona wokół wybitnych matematyków Stefana Banacha (1892-1945) i Hugona Steinhausa (1887-1972). Po II wojnie światowej miasto zostało włączone do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (obecnie Ukraina).

Zwiedzanie

O randzie Lwowa świadczy to, że znajduje się tu aż przeszło 50% zabytków całej Ukrainy. Na starym mieście znaleźć można wiele budynków w stylu renesansowym, barokowym czy klasycystycznym. Na początku XX wieku miasto wzbogaciło się o budynki w stylu secesyjnym, a w dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano szereg budynków modernistycznych. Serce najstarszej części miasta stanowi rozległy rynek w centrum którego wznosi się okazały budynek ratusza miejskiego. Obecna budowla wzniesiona została w latach 1827-1835 w stylu klasycystycznym według projektu Józefa Markla i Franciszka Treschera. Pierzeje rynku zamykają okazałe kamienice z których uwagą przykuwa charakterystyczna renesansowa Czarna Kamienica nazywana także często Lorencowiczowską lub Anczowską od nazwisk pierwszych właścicieli. Fasada budowli pokryta jest diamentową rustyką z piaskowca, który poczerniał ze starości lub - według innych źródeł - został pomalowany na czarno (stąd pochodzi nazwa kamienicy). Obecnie czarna kamienica uważana jest za jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego z epoki renesansu w dawnej Polsce. Przy południowo-zachodnim narożniku rynku znajduje się jeden z najstarszych zabytków Lwowa, którym jest okazała bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi potocznie zwana katedrą Łacińską. Ta trójnawowa świątynia wzniesiona została na przełomie XIV i XV wieku według planów architekta miejskiego Piotra Stechera. W 1765 roku wewnątrz bazyliki umieszczono słynący łaskami obraz Matki Boskiej Łaskawej - "Ślicznej Gwiazdy miasta Lwowa", zwanej Domagaliczowską. Pozostałe ważne zabytki Lwowa to m.in. usytuowany przy rynku barokowy Pałac Lubomirskich, będący jednym z najwspanialszych barokowych zabytków Lwowa - Kościół Bożego Ciała, archikatedralny sobór św. Jura, XVII wieczny kościół św. Andrzeja, Arsenał Królewski, Baszta Prochowa, neorenesansowy Pałac Potockich, kolumna Adama Mickiewicza, XIV wieczna Katedra ormiańska (z dzielnica ormiańską) oraz słynny Cmentarz Łyczakowski (najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa). W 1998 roku stare miasto we Lwowie zostało wpisane na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

Ciekawostki

  • Poprzez lata w Lwowie żyły obok siebie trzy kultury: żydowska, polska i ukraińska. Każda z tych grup miała swoją religię, do której była bardzo silnie przywiązana (judaizm, katolicyzm i prawosławie);
  • W 1876 roku we Lwowie zmarł polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta Aleksander Fredro;
  • W Lwowie kursują tzw. marszrutki. To należące do osób prywatnych busy, które za niewielką cenę dojeżdżają nawet w miejsca, gdzie nie zapuszcza się komunikacja miejska;
  • W Lwowie urodził się wybitny polski pianista, kompozytor muzyki poważnej, religijnej i filmowej Wojciech Kilar (1932-2013).

mail

Multimedia