Kijów - panorama

Kijów to stolica i zarazem największe miasto Ukrainy, położone nad rzeką Dniepr. Jego początki sięgają V wieku, kiedy to powstała tu niewielka osada strzegąca ważnego szlaku handlowego wiodącego z Konstantynopola do Skandynawii. W drugiej połowie IX wieku Kijów został zdobyty przez księcia Rusi - Olega Mądrego. Wkrótce potem przeniósł on do Kijowa swoją siedzibę. W 988 roku w Kijowie miał miejsce chrzest wielkiego księcia kijowskiego - Włodzimierza Wielkiego. Obecnie wydarzenie to uznawane jest także za chrzest Rusi. Wtedy też Włodzimierz wybrał Prawosławie jako obowiązującą religię, a Kijów podniesiony został do rangi stolicy Rusi Kijowskiej. Okres rozkwitu i świetności Kijowa trwał do XIII wieku, kiedy to miasto zostało najechane i doszczętnie zniszczone przez Tatarów. W 1364 roku Kijów włączony został do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w 1494 roku król polski Aleksander Jagiellończyk nadał miastu prawa magdeburskie. W drugiej połowie XVII wieku na mocy traktatu grzymułtowskiego Kijów został wcielony do Rosji. W 1934 roku do Kijowa przeniesiona została z Charkowa stolica Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obecnie zaś miasto stanowi stolicę niepodległej Ukrainy.

Zwiedzanie

Jednym z najważniejszych zabytków Kijowa jest pochodzący z przełomu IX i X wieku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO prawosławny Sobór Mądrości Bożej (nazywany także Sofiją Kijowską). Od początku swojego istnienia stanowił on główną świątynię miejską w której rezydowali biskupi. Pozostałe ważne zabytki Kijowa to m in. usytuowana na malowniczym wzgórzu nad Dnieprem XI wieczna Ławra Pieczerska, Złota Brama, założony w drugiej połowie XI wieku Monaster św. Michała Archanioła, Cerkiew św. Andrzeja oraz stanowiący miejsce ważnych uroczystości państwowych główny plac miasta - Majdan (Plac Niezależności). W centralnym punkcie placu znajduje się upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Ukrainę kolumna ze słowiańskim bóstwem Berehynią.

Ciekawostki

  • W pobliżu dworca kolejowego w Kijowie działa trzecia najczęściej odwiedzana restauracja McDonald's na świecie. Każdego roku realizuje około 2,2 miliona zamówień.
  • Najwyższą budowlą w Kijowie jest wybudowany w 2012 roku wieżowiec Klovski Descent 7A, który ma 168 metrów wysokości.

mail

Multimedia