Røros - panorama

Røros to niewielkie aczkolwiek niezwykle malownicze miasteczko górnicze w Norwegii, położone pośród malowniczych wzgórz. Założone zostało w 1644 roku jako Bergstad (od słów berg - góra i stad - miasto), gdy w pobliżu odkryte zostały bogate pokłady miedzi. Z wydarzeniem tym związana jest pewna miejscowa legenda. Opowiada ona historię miejscowego rolnika Hansa Olsena Asena. Pewnego razu gdy zapuścił się w okolice obecnego miasta ujrzał renifera skrywającego się pośród drzew. Strzelił do niego, a upadające zwierzę wyrwało z ziemi kamień który rozbłysnął w promieniach słońca. W ten właśnie sposób odkryte zostały bogate złoża miedzi, które eksplorowane były przez przeszło trzy kolejne stulecia. Wkrótce potem założona została tu kopalnia, która uzyskała od króla Danii wyłączność na wydobycie miejscowej miedzi. Prace wydobywcze prowadzone były tu nieprzerwanie aż do 1977 roku, kiedy to eksploracja stała się nieopłacalna i zamknięto wszystkie kopalnie. Na szczęście nie spowodowało to wielkiego kryzysu w Røros bowiem w tym czasie kopalnie nie stanowiły już głównego źródła dochodów jego mieszkańców.

Zwiedzanie

Obecnie stara zabudowa Røros oraz dawne kopalnie przyciągają każdego roku coraz więcej turystów z całego kraju. W miasteczku do czasów obecnych zachowała się blisko setka starych domów zbudowanych z drewnianych pali w których nadal mieszkają i pracują ludzie. Największa ich ilość skupia się przy ulicach: Kjerkgata i Bergmannsgata. Jedyną kamienną budowlą jest tu wzniesiony w 1784 roku "na chwałę Pana Boga i jako ozdobę miasta" barokowy kościół (Røros Kirke) zwany także Bergstadens Ziir. Jego charakterystyczna wysoka kwadratowa wieża stanowi jeden z głównych symboli miasta. Jest to także jeden z największych kościołów jakie spotkać można na terenie Norwegii. Świątynia pomieść może blisko 2 tysiące osób. Odwiedzając Røros warto także wybrać się do dawnej huty Smelthytta w której obecnie funkcjonuje muzeum oraz zwiedzić znajdującą się w pobliżu miasta Kopalnię Olafa Olavsgruva. W jej podziemiach obejrzeć można bogatą ekspozycję przybliżającą trzy wieki historii wydobycia miedzi w Røros. W 1981 roku zabytkowe centrum w Røros zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wydmy Kvitsanden

Okolice Røros stanowią idealne miejsce do pieszych i rowerowych wędrówek. Wybierając się w na północny-wschód od centrum natknąć się można na imponujące wydmy Kvitsanden. Powstały one pod koniec ostatniego zlodowacenia w wyniku osadzania się piasku z rzeki płynącej spod lodowca i są największymi wydmami jakie spotkać można na terenie Skandynawii.

mail

Multimedia