Słonim (Сло́нім)

Białoruś
Kraj: Białoruś
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Obwód: Grodzieński
Populacja: 48 800
GPS: N: 53°5'53.72", E: 25°19'48.67"
Słonim
Słonim - panorama

Słonim to miasto na Białorusi położone przy ujściu rzeki Issy do Szczary (lewy dopływ Niemna). Jego początki sięgają pierwszej połowy XI wieku, kiedy to założona została tu osada. Wtedy to okoliczne tereny należały do Rusi Kijowskiej, po tym jak książę Jarosław I Mądry (978-1054) pokonał Litwinów na polach słonimskich. Jakiś czas później w miasteczku wybudowany został zamek, który został w 1241 roku zniszczony przez Tatarów. Niespełna dziesięć lat później Słonim został zajęty przez oddziały Lwa Daniłowicza (1228-1301), a w 1276 roku miasto stało się częścią Litwy. W połowie XIV wieku ówczesny książę litewski Monwid (najstarszy syn Giedymina) uczynił ze Słonima stolicę swojego księstwa. Na początku XVI wieku miasto zostało wcielone w granice województwa nowogrodzkiego. Trzydzieści lat później zaś, Słonim otrzymał od króla Zygmunta I Starego (1467-1548) prawa miejskie, a co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi. Swój największy rozkwit Słonim przeżywał na przełomie XVII i XVIII wieku, kiedy to miasto zarządzane było przez Sapiehów, a potem hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego (1728-1800). To właśnie wtedy wybudowano w Słonimie okazały pałac, teatr, drukarnię, ujeżdżalnię, a także wiele nowych domów i kamienic. Przekopano wówczas także blisko 45 kilometrowy kanał wodny (Kanał Ogińskiego) łączący Niemiec z rzeką Dniepr. W okresie międzywojennym miasto stanowiło część II Rzeczypospolitej. Po wojnie w wyniku przesunięcia granic Słonim znalazł się w granicach Białoruskiej Socjalistycznych Republiki Radzieckiej (obecnie Białoruś).

Zwiedzanie

Jednym z najcenniejszych zabytków Słonima jest dawny kościół klasztorny Bernardynów, który w 1864 roku przekształcony został przez władze carskie na prawosławny Sobór Świętej Trójcy. Świątynia ta wzniesiona została w 1630 roku na polecenie sekretarza królewskiego Andrzeja Radwana. Kościół stanowi ciekawy przykład polskiej architektury wczesnobarokowej z pewnymi elementami charakterystycznymi dla gotyku. W jego wnętrzu warto zwrócić uwagę na bogato zdobione XVIII wieczne rokokowe ołtarze. Innym cennym zabytkiem Słonima jest wybudowana w w 1642 roku barokowa synagoga. jest to jedyny tak dobrze zachowany zabytek kultury żydowskiej z tego okresu na Białorusi. Pozostałe ważne zabytki Słonima późnobarokowy XVIII wieczny kościół parafialny św. Andrzeja, Sobór św. Spasa,, XVII wieczny kościół i klasztor bernardynek Niepokalanego Poczęcia NMP, barokowa kapliczka św. Dominika, modernistyczny gmach Funduszu Kwaterunku Wojskowego, oraz położony na jeziorem w otoczeniu malowniczego parku krajobrazowego dawny pałac hrabiego Pusłowskiego.

Ciekawostki

  • Do II wojny światowej Słonim stanowił jedno z większych w regionie skupisk Tatarów. W mieście znajdował się także należący do ich wspólnoty meczet, który zniszczony został w 1939 roku;
  • Od nazwy miasta pochodzi nazwisko polskiego pisarza pochodzenia żydowskiego Antoniego Słonimskiego.

Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W 1746 roku na Białorusi w Mereczowszczyźnie (obecnie wyludniona wieś) urodził się słynny polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych - Tadeusz Kościuszko. Do wybuchu II wojny światowej Mereczowszczyzna stanowiła miejsce pamięci o Kościuszce. Po agresji radzieckiej na Polskę, Dom Kościuszki został spalony przez sowieckich partyzantów. Dwór ten zrekonstruowany został w 2004 roku.
Reklama
Polub nas