Pałac Sapiehów w Różanie - panorama

Różana to niewielka miejscowość w zachodniej Białorusi, położona około 40 km na południowy zachód od Słonima. Najcenniejszym jej zabytkiem są tu monumentalne ruiny dawnej siedziby rodowej Sapiehów. Pałac ten wybudowany został w latach 1784-1786 na polecenie ówczesnego księcia litewskiego Aleksandra Sapiechy. Budowla wzniesiona została w miejscu pochodzącego z XVI wieku i zniszczonego podczas Wojny Północnej zamku warownego. Powstała wtedy jedna z największych rezydencji na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej, posiadająca własną galerię, teatr oraz bibliotekę. W 1784 roku kanclerz Sapieha podejmował tu udającego się na sejm do Grodna króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po przeniesieniu się Sapiehów na przełomie XVIII i XIX wieku do Dereczyna rozpoczął się powolny upadek rezydencji. W części pałacu urządzony zosta skład zboża, a jakiś czas później przekształcono go fabrykę. Całości zniszczenia dokonał pożar jaki nawiedził Różanę w 1914 roku oraz działania wojenne w 1944 roku. Od tego czasu zaniedbana i opuszczona rezydencja Sapiehów zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. Pierwsze prace konserwacyjne przeprowadzone zostały dopiero pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się wyremontować bramę główną, a także odbudować z ruin dwie kordegardy.

mail