Nowogródek - panorama

Nowogródek to miasto na Białorusi, położone w dorzeczu Niemna na Wyżynie Nowogródzkiej. Jego początki sięgają X wieku, kiedy to na okolicznym wzniesieniu założony został gród obronny. Jakiś czas później wokół niego zawiązała się osada, która w XII wieku otoczona została wałem. Niespełna wiek później Nowogródek został najechany i zniszczony przez Tatarów. Miasto bardzo szybko podniosło się z ruin, wybudowano także nowy drewniany zamek na którym bardzo często gościł sam wielki książę litewski Mendog (1203-1263). To właśnie za jego rządów zjednoczone zostały księstwa litewskie, a Nowogródek stał się główną siedzibą księcia i faktyczną stolicą Litwy. W 1252 roku na zamku Mendog wraz ze swą żoną Martą przyjął chrzest w obrządku łacińskim, a rok później koronował się na króla Litwy. W 1314 roku Nowogródek był bezskutecznie oblegany przez wojska komtura krzyżackiego Henryka von Plotzke, udało się to dopiero Konradowi Wallenrodowi, który doszczętnie spalił miasto pod koniec XIV wieku. W 1415 roku w miejscowej cerkwi odbył się synod biskupów prawosławnych, podczas którego Grzegorz Cambłak został wybrany na metropolitę litewskiego. Niespełna dziesięć lat później w Nowogródku zatrzymał się wielki książę Witold (1355-1430) wracając ze zwycięskiej wyprawy na Psków. Swój największy okres rozkwitu miasto przeżywało w drugiej połowie XVI wieku, kiedy to co 2 lata organizowane były na zamku posiedzenia Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wtedy też w Nowogródku powstało wiele nowych domów, pałaców, kościołów czy klasztorów. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej miasto zostało przejęte przez Rosję. Wkrótce potem Nowogródek utracił znacznie na rzecz pobliskich Baranowicz. W granice Polski miasto powróciło dopiero w 1920 roku po zwycięstwie wojsk polskich nad armią bolszewicką. Po II wojnie światowej Polska ponownie utraciła Nowogródek na rzecz Związku Radzieckiego. Dziś miasto znajduje się na terenie powstałej po rozpadzie ZSRR Białorusi.

Zwiedzanie

Jednym z ciekawszych zabytków Nowogródka są usytuowane w północnej części miasta na wysokim wzniesieniu ruiny średniowiecznego zamku. Warownia wzniesiona została na przełomie XIV i XV wieku na polecenie księcia Witolda. W czasach swojej świetności twierdza składała się z siedmiu potężnych wież połączonych murami obwodowymi. Zamek zniszczony został w w 1706 roku przez Szwedów. Z tej niegdyś potężnej warowni do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości dwóch wież. U jej stóp wznosi się kopiec oraz pomnik Mickiewicza. W sąsiedztwie wzgórza zamkowego znajduje się także okazały kościół farny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Jego początki sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy to po chrzcie Litwy wzniesiona została tu pierwsza świątynia. Kościół ten jednak został doszczętnie zniszczony w czasie jednego z najazdów. Obecna budowla powstała w latach 1719-1723 i reprezentuje barokowy styl. W jej wnętrzu warto zwrócić uwagę na usytuowany w bocznej kaplicy uwieczniony przez Mickiewicza w inwokacji do Pana Tadeusza cudowny obraz Matki Boskiej Nowogródzkiej, obraz przedstawiający św. Michała Archanioła (patrona miasta) oraz znajdującą się w kaplicy Bożego Ciała marmurową tablicę konsekracyjną z 1621 roku. Pozostałe ważne zabytki Nowogródka to m.in. późnogotycki prawosławny sobór św. św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów, XIX wieczne sukiennice, meczet, XVII wieczna synagoga oraz dawny kościół Franciszkanów (obecnie cerkiew św. Mikołaja).

Adam Mickiewicz

W Nowogródku został ochrzczony i spędził dzieciństwo słynny polski wieszcz i działacz polityczny Adam Mickiewicz (1798-1855). W mieście znajduje się wybudowany w drugiej połowie XIX wieku Dworek Mickiewiczów. Powstał on w miejscu starego dworu spalonego w XVII wieku w którym Mickiewicz spędził swoje dzieciństwo i szkolne lata. Obecnie mieści się w nim muzeum poświęcone wieszczowi. Każdego roku miejsce to odwiedzane jest przez

mail