Zamek w Krewie

Białoruś
Kraj: Białoruś
Kontynent: Europa
Kategoria: Zamki i pałace
Obwód: Grodzieński
Miejscowość: Krewo
GPS: N: 54°18'33.73", E: 26°16'56.85"
Zamek w Krewie
Zamek w Krewie - panorama

Krewo to niewielka miejscowość na Białorusi, położona w pobliżu Litewskiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w sercu miasteczka ruiny średniowiecznego zamku. Warownia wzniesiona została w XIV wieku w miejscu starego drewnianego grodu obronnego. Fundatorem nowej twierdzy był wielki książę litewski Olgierd Giedyminowic (syn Giedymina). Po jego śmierci w 1381 roku zamek odziedziczył Władysław Jagiełło. Cztery lata później w 1385 roku na zamku w Krewie podpisana została unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, która przewidywała małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą Andegaweńską, co oznaczało objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian Jagiełło zobowiązywał się do chrystianizacji Litwy. Na początku XVI wieku warownia została poważnie uszkodzona przez Tatarów krymskich, a potem przez wojska moskiewskie. Po tych wydarzeniach zamek został opuszczony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę. Ucierpiał także podczas walk prowadzonych w czasie I wojny światowej, ponieważ przez blisko 3 lata stanowił linię frontu pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. W 2018 roku rozpoczęta została rekonstrukcja warownia.

Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W 1955 roku przyjęto hymn Białoruskiej SRR.
Polub nas