Zamek w Krewie - panorama

Krewo to niewielka miejscowość na Białorusi, położona w pobliżu Litewskiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w sercu miasteczka ruiny średniowiecznego zamku. Warownia wzniesiona została w XIV wieku w miejscu starego drewnianego grodu obronnego. Fundatorem nowej twierdzy był wielki książę litewski Olgierd Giedyminowic (syn Giedymina). Po jego śmierci w 1381 roku zamek odziedziczył Władysław Jagiełło. Cztery lata później w 1385 roku na zamku w Krewie podpisana została unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, która przewidywała małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą Andegaweńską, co oznaczało objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian Jagiełło zobowiązywał się do chrystianizacji Litwy. Na początku XVI wieku warownia została poważnie uszkodzona przez Tatarów krymskich, a potem przez wojska moskiewskie. Po tych wydarzeniach zamek został opuszczony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę. Ucierpiał także podczas walk prowadzonych w czasie I wojny światowej, ponieważ przez blisko 3 lata stanowił linię frontu pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. W 2018 roku rozpoczęta została rekonstrukcja warownia.

mail