Wieża w Kamieńcu - panorama

Kamieniec (dawniej Kamieniec Litewski) to miasto w zachodniej Białorusi położone nad rzeką Leśną, w pobliżu północnego krańca Puszczy Białowieskiej. Jednym z jego ciekawszych zabytków jest usytuowana w północnej części miasta na malowniczym wzgórzu (nad brzegiem rzeki) średniowieczna wczesnogotycka wieża obronna zwana przez miejscowych potocznie Basztą Kamieniecką lub Białą Wieżą. Budowla ta wzniesiona została w drugiej połowie XIII wieku przez budowniczego Aleksego, na rozkaz ówczesnego księcia wołyńskiego Włodzimierza Wasilkowicza. Wkrótce potem w jej sąsiedztwie powstał drewniany dwór wokół którego zawiązała się osada. Całość zaś otoczona została fosą oraz potężnymi wałami obronnymi. Na początku XIV wieku Kamieniec wraz z twierdzą zajęli Litwini wielkiego księcia Giedymina. Z czasem drewniany dwór przekształcił się w drewniany zamek, który przez lata skutecznie stawiał opór najpierw wojskom krzyżackim, a potem tatarskim. Ostatecznie jednak warownia została zniszczona w czasie wojny polsko-rosyjskiej jaka toczona była w latach 1654-1667. W stanie ruiny wieża pozostawała aż do końca XIX wieku, kiedy to zapadła decyzja o jej odbudowie. Wieża jest budowlą wzniesioną z czerwonej cegły na planie koła o średnicy 13,5 metrów i wysokości 30 metrów. Wieńczy ją masywny krenelaż, a jej ściany przebite są nielicznymi wysokimi i wąskimi strzelnicami. Po II wojnie światowej w jej murach urządzone zostało Muzeum Krajoznawcze, które funkcjonuje po dziś dzień.

Ciekawostki

  • Według jednej z legend to właśnie od tej Baszty Kamienieckiej (Białej Wieży) przyjęła swą nazwę sięgająca niegdyś pod Kamieniec Puszcza Białowieska.

mail