Ruiny Zamku Holszańskiego - panorama

Holszany to niewielka miejscowość w północno-zachodniej Białorusi, położona na lewym brzegu rzeki Olszanki w pobliżu litewskiej granicy. Jednym z ciekawszych jej zabytków są usytuowane na obrzeżach miasteczka ruiny dawnego zamku Holszańskiego. Budowla ta wzniesiona została w pierwszej dekadzie XVII wieku, a jej fundatorem był ówczesny podkanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego - Paweł Stefan Sapieha (1565-1635). Jako że rodzina Sapiehów uchodziła za jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych w całym Wielkim Księstwie Litewskim zamek ten musiał być godzien tak wielce szacownego rodu. Powstała więc imponująca dwupiętrowa rezydencja mieszkalna, która uważana była za jedną z najznamienitszych na całej Wileńszczyźnie. Całość otoczona została wałami i bastionami ziemnymi oraz oblana wodami spiętrzonej rzeki Olszanki. Wokół zamku utworzono także trzy sztuczne jeziora z dnem wyłożonym kafelkami. W samej rezydencji zaś, znajdowała się okazała biblioteka oraz imponująca kolekcja obrazów i zbroi. Kres świetności zamku nastał na okres potopu szwedzkiego, kiedy to został ograbiony i doszczętnie zniszczony. Od tego czasu zaniedbany i opuszczony zaczął stopniowo popadać w ruinę. Pod koniec XIX wieku część murów oraz wieża zostały rozebrane w celu pozyskania budulca do pobliskiej karczmy. Obecnie zarośnięte trawą malownicze ruiny zamku udostępnione są dla zwiedzających.

mail