Zespół Zamkowy w Mirze - panorama

Mir to niewielkie miasteczko w środkowej Białorusi, położone przy trasie łączącej Mińśk z Baranowiczami. Główną atrakcją turystyczną jest tu jeden z największych i najlepiej zachowanych kompleksów zamkowych w całej Białorusi. Jego budowę rozpoczął na przełomie XV i XVI wieku ówczesny starosta lidzki i kowieński Jerzy Iwanowicz Ilinicz herbu Korczak. W 1568 roku warownia przeszła na własność Radziwiłłów, którzy rozbudowali ją w stylu renesansowym. Na początku XVIII wieku zamek został dotkliwie zniszczony przez Szwedów. Odbudowany, stał się wkrótce jedną z ulubionych rezydencji wojewody wileńskiego, magnata Karola Stanisława Radziwiłła herbu Trąby (1734-1790). W 1785 na zamku zatrzymał się wracający z Nieświeża ówczesny król Polski - Stanisław August Poniatowski. Na początku XIX wieku w czasie wojen napoleońskich zamek wielokrotnie był światkiem wielu potyczek i bitew pomiędzy wojskami carskimi i francuskimi. Po tych wydarzeniach zaniedbany i ostatecznie opuszczony, zaczął stopniowo popadać w coraz to większą ruinę. Pierwsze prace konserwacyjne na zamku zostały przeprowadzone jeszcze w tym samym wieku. Obecnie w pełni odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. Rezydencja położona jest nad malowniczym stawem, na którego brzegu rozciąga się malowniczy park o powierzchni 25 ha. W 2000 roku zespół zamkowy w Mirze został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail