Twierdza Brzeska - panorama

Brześć to miasto w zachodniej Białorusi, położone u ujścia rzeki Muchawiec do Bugu w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na zachodnich rubieżach miasta nad brzegiem rzeki zespół fortyfikacji zwanych potocznie Twierdza Brzeska. Fortyfikacje te wzniesione zostały w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to miasto znajdowało się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego. Pod ich budowę wyburzono oraz przebudowano dawne stare miasto Brześcia. Głównym projektantem twierdzy zostali generał Karl Opperman. Powstała wówczas rozległa cytadela wraz zewnętrznymi obwarowaniami (Kobryńskie, Wołyńskie, Terespolskie), które na przestrzeni lat były sukcesywnie powiększane i rozbudowywane o dodatkowe pierścienie fortów. Po 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości twierdza wraz z miastem znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej. We wrześniu 1939 roku po kilku dniach zaciętej walki twierdza została zdobyta przez niemieckie wojska należące do 19 korpusu pancernego pod dowództwem generała Heinza Guderiana (1888-1954) i zgodnie z umową graniczną zawartą z ZSRR przekazana sowietom. Po ataku w 1941 roku Niemiec na ZSRR forteca została ponownie zdobyta przez Niemców i pozostawała w ich rękach aż do 1944 roku, kiedy to przejęła je Armia Czerwona. W skutek działa wojennych większość fortyfikacji została poważnie zniszczona. Dziś ich pozostałości przekształcone zostały w muzeum upamiętniające obronę twierdzy w 1941 roku.

Twierdza Brzeska - Plan

W bezpośrednim sąsiedztwie twierdzy znajduje się okazały Sobór św. Mikołaja (Царква Святога Міколы). Świątynia wzniesiona została w latach 1860-1879 w miejscy dawnego klasztoru augustianów, który zburzono pod budowę twierdzy brzeskiej. Budowla reprezentuje styl bizantyjsko-ruski.

Ciekawostki

  • W 2010 roku nakręcony został białorusko-rosyjski dramat wojenny pt. Twierdza brzeska (Брестская крепость) ukazujący heroiczną obronę twierdzy przez Sowietów w 1941 roku.

mail

Multimedia