Klasztor Osios Lukas - panorama

Distomo to niewielka miejscowość w Grecji, położona na zachodnim zboczu masywu górskiego Helikon. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w pobliżu miasteczka prawosławny klasztor Osios Lukas. Świątynia założona została na początku X wieku przez władców Bizancjum w miejscu gdzie przebywał grecki mnich Łukasz (znany także jako Stylita), który już za życia uzyskał miano świętego. Przypisywano mu licznie uzdrowienia, a także przepowiednię dotyczącą wyzwolenia Krety spod arabskich rządów przez cesarza Romanosa. Zmarł on w 953 roku i pochowany został w klasztornej krypcie, a jego relikwie przechowywane są w świątyni do czasów obecnych. W klasztorze zachowały się także pochodzące z XI wieku zachwycające freski i kompozycje malarskie, które uznawane są za szczytowe artystyczne osiągniecie tzw. drugiego renesansu bizantyjskiego. Najsłynniejszą z mozaik jest fresk przedstawiający Chrystusa obmywającego stopy apostołom. Ponadto w skład całego kompleksu klasztornego wchodzą także m.in. będący głównym kościołem klasztornym XI wieczny Katholikon, wybudowany w X wieku kościół Bożej Rodzicielki (Theotokos), muzeum oraz zabudowania klasztorne. Dziś świątynia zamieszkiwana jest przez zaledwie kilku mnichów. W 1990 roku klasztor Osios Lukas wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia