Góra Athos - panorama

Athos zwany także Świętą Górą to górzysty półwysep w północno-wschodniej Grecji, należący do wydzielonego okręgu autonomicznego, zamieszkiwanego wyłącznie przez mnichów. Mimo, że posiada on stałe połączenie z kontynentem dostęp do niego możliwy jest jedynie drogą morską. Jak głoszą miejscowe legendy i przypowieści miejsce to odwiedziła dawno temu Matka Boska, która nakazała, aby nigdy nie zamieszkała tu żadna kobieta. Rozkazowi temu podporządkował się cesarz bizantyjski Konstantyn Monomachos wprowadzając całkowity zakaz wstępu kobietom na Świętą Górę. Zakaz ten objął wszystkie istoty rodzaju żeńskiego, włączenie ze zwierzętami i obowiązuje po dzień dzisiejszy. Obecnie znajduje się tu 20 wielkich klasztorów, rozproszonych na całym półwyspie. Stanowią one jeden z ważniejszych ośrodków prawosławnego chrześcijaństwa w całej Grecji. Pierwszy z klasztorów, Ławrę Wielką założył tu pod koniec X wieku święty Atanazy. Na początku był to niewielki budynek otoczony skromnymi celami mnichów. Wraz z napływem nowych mnichów następowała stopniowa rozbudowa monastyru. Pod budowę każdej następnej świątyni wybierano miejsca zarazem posiadające cechy typowo obronne jak i atrakcyjne pod względem widokowym i krajobrazowym. Proklamowana na tych terenach republika prawosławnych mnichów ogłosiła autonomię już w czasach Bizancjum i status ten pozostaje w mocy do dnia dzisiejszego. W centralnym punkcie każdego klasztoru znajduje się zwieńczona kopułą cerkiew (katholikon) na planie krzyża, z apsydami na jego trzech ramionach. Obecnie mieszka tu około 1500 mnichów (dawniej przebywało tu nawet 70 tysięcy zakonników). Mnisi żyją tu w surowych warunkach, nierzadko też w całkowitym odosobnieniu. Turyści na terenie Athosu mogą przebywać maksymalnie 4 dni i muszą posiadać też odpowiednie zezwolenie. Pobyt ma charakter pielgrzymki religijnej, w grupach, organizowanych przez gospodarzy półwyspu. Warto także wybrać się też w rejs statkiem wzdłuż półwyspu i podziwiać wyrastające na urwistymi brzegami klasztory od strony morza. Większość takich wycieczek organizowana jest w znajdujący się nieopodal półwyspu mieście portowym Ouranopolis. W 1988 roku Góra Athos została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Góra Athos - Plan

mail