Klasztor Nea Moni - panorama

Nea Moni (Nowy Klasztor) to klasztor na greckiej wyspie Chios, położony w samym sercu wyspy w malowniczej górskiej dolinie. Jest to jeden z najważniejszych zabytków architektury bizantyjskiej w Grecji. Świątynia ufundowana została w XI wieku przez cesarza Konstantyna IX Monomacha. Budowla powstała w miejscu odnalezienia cudownej ikony Matki Boskiej. W czasach swojej największej świetności monastyr zamieszkiwany był przez blisko 600 mnichów i uważany był za jeden z najbogatszych klasztorów w całej Grecji o czym świadczą mozaiki w katholikiónie, należące do najwybitniejszych w swoim rodzaju. Niestety do naszych czasów nie zachowały się one w całości, bowiem w 1881 roku klasztor nawiedzony został przez trzęsienie ziemi w czasie którego runęła oryginalna kopuła, a z nią przepiękna mozaika przedstawiająca Pantokratora. W czasie wojny o niepodległość Grecji (1821–1832) Turcy dokonali masakry wszystkich mnichów oraz mieszkańców pobliskich wsi którzy schronili się w klasztorze. Obecnie dla Greków klasztor stanowi sanktuarium pamięci narodowej, a w jego murach znajduje się kaplica ze szczątkami ofiar tamtego wydarzenia. W skład całego kompleksu klasztornego wchodzą m.in.: kościół klasztorny, refektarz, cysterna, ossuarium oraz dzwonnica. W 1990 roku klasztor Nea Moni został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail