Nemea - panorama

Nemea to malownicze ruiny starożytnego greckiego ośrodka kultu. Stanowisko archeologiczne znajduje się w północno-wschodniej części Peloponezu w bezpośrednim sąsiedztwie wioski Archaea Nemea. Historia Nemei nierozerwalnie związana jest z postaciami mitologii greckiej. To właśnie tutaj przed wiekami w okolicznej jaskini mieszkał słynny olbrzymi lew nemejski, którego mężny Herakles (nieślubny syn Zeusa) zabił gołymi rękami, zaliczając pierwszą ze swych dwunastu prac, które mały zapewnić mu nieśmiertelność. Zabita bestia trafiła na firmament niebieski pod postacią konstelacji Lwa. Na cześć tego wydarzenia, począwszy od 573 roku co dwa lata w Nemei na miejscowym monumentalnym stadionie organizowano igrzyska panhelleńskie w których uczestniczyli zawodnicy ze wszystkich ówczesnych greckich polis. Nemea była prawdopodobnie ośrodkiem kultowym (a nie miastem) skoncentrowanym wokół otoczonej gajem okazałej doryckiej świątyni Zeusa, wokół której znajdowały się także inne mniejsze świątynie, gimnazjon, palestra oraz łaźnie rzymskie. Ostatecznie ośrodek został zniszczony przez trzęsienie ziemi i opuszczony. Obecnie na terenie Nemei wciąż prowadzone są prace wykopaliskowe i rekonstrukcyjne. Dla zwiedzających udostępnione są szczątki stadionu, relikty palestry w której ćwiczyli niegdyś zapaśnicy oraz pozostałości świątyni Zeusa Nemejskiego. Ponadto znajduje się tu niewielkie muzeum archeologiczne w którym obejrzeć można m in. makiety dawnej Nemei oraz liczne artefakty jakie udało się odnaleźć w czasie prac wykopaliskowych.

mail

Multimedia