Mistra - panorama

Mistra to znajdujące się w południowo-zachodniej Grecji majestatyczne ruiny dawnego bizantyjskiego miasta. Kompleks ten usytuowany jest w południowej części Peloponezu na zboczach gór Tajget, w pobliżu współczesnego miasta Sparta. Początki Mistry sięgają XIII wieku, kiedy to po podbiciu przez krzyżowców Bizancjum i zajęciu Peloponezu (zwanego wówczas Moreą) postanowili oni wznieść w miejscu obecnego miasta potężną twierdzę nazwaną później Myzithras. Głównym zadaniem nowej fortecy miała być ochrona i kontrola południowej części półwyspu. Jeszcze w tym samym wieku twierdza warownia została przekazana Bizantyjczykom w ramach okupu za pojmanego wcześniej księcia Wilhelma II. Od tego momentu rozpoczął się złoty okres w dziejach Mistry. U stóp twierdzy powstały liczne rezydencji, pałace oraz klasztory i kościoły. Dynamiczny rozwój spowodował, że Mistra bardzo szybko stała się kulturalnym i intelektualnym centrum świata bizantyjskiego, przyciągającym licznych artystów nawet z tak odległych stron jak Konstantynopol. Szczyt rozkwitu miasta przypał na przełom XV i XVI wieku, kiedy to zamieszkiwane było przez przeszło 40 tysięcy mieszkańców. W owym czasie swój rozkwit przeżywała także architektura bizantyjska. W mieście powstało wówczas wiele zwieńczonych charakterystycznymi kopułami świątyń, których znaczna część przetrwała do czasów obecnych. W 1460 roku Mistrę zajęli Turcy, a w kolejnych wiekach miasto wielokrotnie atakowane było przez Wenecjan. Kres świetności miasta nastał w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy to w czasie powstania Orloffa zostało spalone przez Albańczyków. Kolejne pożary i zniszczenia spowodowały, że ostatecznie w 1825 roku zostało ono opuszczone, a część dawnych murów została rozebrana i wykorzystana jako budulec dla powstającej na nowo pobliskiej Sparty. Obecnie malownicze ruiny zamieszkiwane są jedynie przez kilka sióstr zakonnych z klasztoru Pantanassa (jedyna zamieszkana budowla Mistry). Mimo to Mistra stanowi jeden z najcenniejszych zespołów architektonicznych kultury bizantyjskiej i zarazem ważny ośrodek turystyczny. Cały kompleks zabytkowy składa się ze znajdującej się na szczycie wzgórza majestatycznej twierdzy (Kastro), Górnego oraz Dolnego Miasta. Do najciekawszych zabytków Mistry zaliczyć można m in. wzniesioną w 1249 roku na polecenie księcia Achai Wilhelma II Villehardouin twierdzę Kastro, XIII wieczną Katedrę Mitrópolis (najstarsza świątynia miasta), Klasztor Pandánass (Królowej Świata), znajdujący sie na obszarze Górnego Miasta Pałac Despotów, Klasztor Perivléptos, XIV wieczny kościół Agía Sofía, Klasztor Perivléptos, kościół św. Teodory oraz liczne ruiny domów z XIV - XVIII wieku. W 1989 roku zabytkowy zespół architektoniczny Mistry został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia