Zamek Ammersoyen - panorama

Ammerzoden to niewielka miejscowość w środkowej Holandii, położona na północnym brzegu rzeki Mozy (Maas). Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowany na obrzeżach miasta zamek obronny. Warownia ta wzniesiona została w połowie XIV wieku na polecenie możnej rodziny Van Herlaer. Budowla ta powstała prawdopodobnie w miejscu dawnego drewnianego grodu obronnego. Na początku XVI wieku zamek był oblegany, okupowany i w konsekwencji zniszczony przez wojska burgundzkie. Po odbudowie ponownie został zdobyty w 1574 roku, tym razem przez wojska hiszpańskie. Pod koniec XVI wieku warownia została doszczętnie strawiona przez pożar. Ze względu na brak funduszy odbudowa zamku nastąpiła dopiero po 1648 roku i trwała około 20 lat. W XIX wieku zamek został kupiony przez władze kościelne, które urządziły w nim klasztor. Kolejne poważnie zniszczenia zamku miały miejsce podczas alianckich nalotów w czasie II wojny światowej. Wtedy to warownia została obrócona praktycznie w ruinę. Po wojnie w ruinach działała miejscowa fabryka, która funkcjonowała tu aż do 1957 roku. Wtedy to zamek został przejęty przez prywatną fundację (Friends of the Castles of Gelderland), która przywróciła mu jego dawny średniowieczny wygląd. Obecnie w pełni odrestaurowana warownia udostępniona jest dla zwiedzających. W jej murach znajduje się restauracja a także swoją siedzibę ma tu muzeum archeologiczne.

mail

Multimedia