Haga - panorama

Haga to miasto w zachodniej Holandii, położone nad Morzem Północnym. Jest to trzeci co do wielkości (po Amsterdamie i Rotterdamie) ośrodek miejski w kraju, który zamieszkuje blisko 530 tysięcy ludzi. Początki Hagi sięgają połowy XIII wieku, kiedy to cesarz niemiecki Wilhelm II Holenderski zbudował w tym miejscu niewielki zameczek myśliwski. Niespełna wiek później w jego sąsiedztwie założone zostało miasto, które z biegiem czasu rozrosło się w znaczący ośrodek handlowy. Z tego okresu pochodzi także staroholenderska nazwa miasta 's-Gravenhage (hrabiowski żywopłot). W XVI wieku Haga stała się siedzibą Stanów Generalnych oraz władz administracyjnych Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów. Mimo, że w owym czasie miasto posiadało obwarowań czy też przywilejów to bardzo szybko stało się głównym pretendentem do rangi politycznej stolicy kraju. Prawa miejskie Haga otrzymała w 1806 roku od Ludwika Bonaparte, a kilka lat później przeniósł się tu dwór wraz z królem, rządem i parlamentem. Obecnie miasto pełni funkcję administracyjnej i politycznej stolicy Holandii (stolicą konstytucyjną kraju jest Amsterdam). Swoje siedziby mają tu m.in. parlament, rząd oraz rodzina królewska. Poza budynkami rządowymi w Hadze swoje siedziby mają takie instytucje jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Europol, Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Królewska Akademia Sztuki czy Międzynarodowe Centrum Prasowe. Ponadto znajduje się tu przeszło setka placówek dyplomatycznych.

Zwiedzanie

Zwiedzanie Hagi najlepiej rozpocząć od głównego placu miejskiego Plein na którym wznosi się majestatyczny pomnik księcia Wilhelma I (znanego później jako Milczący). W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków miasta, którym jest okazały gmach siedziby parlamentu. Cały kompleks składa się dwóch dziedzińców: wewnętrznego (Binnenhof) i zewnętrznego (Buitenhof), a jego serce stanowi uznawana za jeden z symboli Hagi XIII wieczna gotycka Sala Rycerska (Ridderzaal). Budynek ten zdobią charakterystyczne smukłe wieżyczki, które nadają mu wygląd baśniowego zamku. Głównym inicjatorem jego budowy był hrabia Floris V (1254-1296), który w późniejszym czasie organizował tu wielkie biesiady. W kolejnych wiekach Sala Rycerska pełniła wiele różnych funkcji (m.in. stajni królewskiej czy siedziby sądu). Obecnie każdego roku w trzeci wtorek września królowa wygłasza tu uroczyste przemówienie przed członkami parlamentu w czasie którego przedstawia plany rządu na kolejny rok. Pozostałe ważne zabytki Hagi to m.in. XVI wieczny renesansowy budynek ratusza miejskiego (Oude Stadhuis), Pałac Huis ten Bosch, zbudowany na przełomie XIV-XVI wieku trójnawowy kościół św. Jakuba (Grote Kerk), XVII wieczny Nowy Kościół (Nieuwe Kerk) oraz pełniący funkcję siedziby Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - Pałac Pokoju (Vredespaleis). Haga to także miasto sztuki, o czym świadczą liczne znakomite muzea. Należą do nich m.in. Mauritshuis zwane także Królewską Galerią Malarstwa oraz muzeum miejskie Gemeentemuseum. W pierwszym z nich podziwiać można dzieła najwybitniejszych niderlandzkich i flamandzkich malarz (m.in. Rembrandta, Johannesa Vermeera , Jana Steena, Fransa Halsa, Carela Fabritiusa, Gerarda ter Borcha czy Antoona van Dycka) w drugim zaś, znajduje się największa na świecie kolekcja dzieł holenderskiego malarza, twórcy neoplastycyzmu - Pieta Mondriana (1872-1944). Ciekawą atrakcja jest także usytuowana w specjalnym budynku w północnej części muzeum Mauritshuis Panorama Mesdag. Jest to imponujący cylindryczny obraz o wymiarach 14 metrów wysokości, 40 metrów średnicy i około 130 metrów obwodu przedstawiający XIX wieczną holenderską wioskę rybacką Scheveningen i Hagę. Dzieło to stworzone został w latach osiemdziesiątych XIX wieku przez holenderskiego malarza marynistycznego Hendrika Willema Mesdaga (1831-1915).

mail

Multimedia