Charleroi - panorama

Charleroi to miasto w zachodniej Belgii (Walonia), położone nad rzeką Sambrą (lewy dopływ Mozy). Najstarsze historyczne wzmianki o mieście pochodzą z IX wieku, kiedy to opisywane było jako mała osada zwana Charnoy. Prawdziwy rozkwit miasta nastąpił dopiero w drugiej połowie XVII wieku, za sprawą ówczesnego gubernatora Niderlandów -Francisco Castela Rodrigo, który to polecił przebudować wówczas małe prowincjonalne miasteczko w potężną fortecę. Nowo powstałe miasto zostało nazwane cześć Karola II Habsburga - Charles-Roy. W kolejnych latach Charleroi było wielokrotnie zdobywane i przechodziło z rąk do rąk. Miastem władali na przemian Holendrzy, Hiszpanie, Francuzi i Austriacy. W 1815 roku w Charleroi stacjonował Napoleon przed bitwą pod Waterloo. W drugiej połowie XIX wieku zostały rozebrane otaczające miasto mury obronne. Ze względu na strategiczne położenie nad Sambrą w czasie I wojny światowej toczone były tu zacięte walki. Do najważniejszych zabytków miasta należą m in. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wieża miejska Beffroi, Plac Karola II, Ratusz, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku budynek Maison Dorée, XIX wieczny kościół Ewangelicki oraz secesyjny Dom Lafleur.

mail