Cerkiew Sweta Nedelja w Bataku (Църквата-костница Света Неделя)

Bułgaria
Kraj: Bułgaria
Kontynent: Europa
Kategoria: Obiekty sakralne
Obwód: Pazardżik
Miejscowość: Batak
GPS: N: 41°57'0.00", E: 24°13'0.12"
Cerkiew Sweta Nedelja w Bataku - panorama

Batak to miasto w południowej Bułgarii, położone w dolinie rzeki Stara Reka. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu prawosławna cerkiew-mauzoleum Sweta Nedelja. Świątynia ta wybudowana została w 1813 roku w przeciągu 75 dni. Tak krótki czas wynikał z ówczesnych rozporządzeń osmańskich zarządców, które mówiły że prace budowlane nie mogą trwać dłużej nić trzy miesiące. W czasie powstania kwietniowego w 1876 roku, będącego jednym z największych powstań narodowych Bułgarów wymierzonych przeciwko Imperium osmańskiemu, Batak został oblężony przez kilkutysięczną armię Turecką. Wtedy to po stłumieniu buntowników, Pomacy - na rozkaz Turów - spalili miasto i dokonali pogromu miejscowej ludności, mordując także i tych którzy schronili się w cerkwi (w tym także starców, kobiety i dzieci). Po wyzwoleniu Bułgarii spod panowania osmańskiego w 1878 roku cerkiew została przekształcona w mauzoleum w którym złożono szczątki zamordowanych w czasie pogromu Bułgarów.

Zdjęcia [1]
Cerkiew Sweta Nedelja w Bataku
Obiekty sakralne Gienek· 1487
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
Z Bułgarii wywodzi się Cyrylica - pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich. Za najstarszy datowany zabytek cyrylicki uważana jest pochodząca z 943 roku dobrudżańska inskrypcja cara bułgarskiego Piotra I (ok. 912-969). W kolejnych wiekach pismo to rozprzestrzeniło się na na tereny Serbii oraz Rusi Kijowskiej.
Polub nas