Cerkiew Sweta Nedelja w Bataku - panorama

Batak to miasto w południowej Bułgarii, położone w dolinie rzeki Stara Reka. Jednym z najcenniejszych zabytków jest tu prawosławna cerkiew-mauzoleum Sweta Nedelja. Świątynia ta wybudowana została w 1813 roku w przeciągu 75 dni. Tak krótki czas wynikał z ówczesnych rozporządzeń osmańskich zarządców, które mówiły że prace budowlane nie mogą trwać dłużej nić trzy miesiące. W czasie powstania kwietniowego w 1876 roku, będącego jednym z największych powstań narodowych Bułgarów wymierzonych przeciwko Imperium osmańskiemu, Batak został oblężony przez kilkutysięczną armię Turecką. Wtedy to po stłumieniu buntowników, Pomacy - na rozkaz Turów - spalili miasto i dokonali pogromu miejscowej ludności, mordując także i tych którzy schronili się w cerkwi (w tym także starców, kobiety i dzieci). Po wyzwoleniu Bułgarii spod panowania osmańskiego w 1878 roku cerkiew została przekształcona w mauzoleum w którym złożono szczątki zamordowanych w czasie pogromu Bułgarów.

mail