Wielkie Tyrnowo - panorama

Wielkie Tyrnowo to miasto w Bułgarii, położone pośród malowniczych wzgórz nad rzeką Jantrą u podnóża północnych stoków Starej Płaniny. Jest to jedno z najstarszych miast kraju i zarazem jeden z ważniejszych symboli bułgarskiej niepodległości i państwowości. Jego nazwa pochodzi od słowiańskiego wyrazu, oznaczającego cierń (podobnie jak polski Tarnów). Przydomek wielkie zaś, nadany został dopiero w 1965, aby podkreślić wspaniałą wielowiekową historię miasta. Początki Wielkiego Tyrnowa sięgają zamierzchłych czasów epoki brązu, kiedy to w okolicach wzgórza Carewec (miejsce cara) znajdowała się tracka osada. Kilka wieków później została podbita i zajęta przez Rzymian, a po upadku Cesarstwa stała się częścią Bizancjum. Jedną z ważniejszych dat historii miasta jest rok 1187, kiedy to zwycięskie powstanie bojarów Asena i Piotra położyło kres dominacji Bizancjum na ziemiach bułgarskich. Wtedy to Tyrnowo podniesione zostało do rangi stolicy nowo odrodzonego królestwa. Swój złoty wiek miasto przeżywało na przełomie XIII i XIV wieku, stając się jednym z ważniejszych ośrodków politycznych i ekonomicznych tej części Europy. W owym czasie w Tyrnowie działały m in. słynna szkoła malarstwa oraz tyrnowska szkoła piśmiennicza, której najznamienitszymi przedstawicielami byli Eutymiusz Tyrnowski oraz Teodozjusz Tyrnowski. Okres świetności nie trwał jednak długo, bowiem już w 1393 roku miasto zostało zdobyte i zajęte przez Turków. W kolejnych wiekach pod rządami osmańskimi Tyrnowo stanowiło ważny ośrodek kultury bułgarskiej wspierający aktywnie walkę powstańczą z okupantem. Ostatecznie spod okupacji tureckiej miasto zostało wyzwolone dopiero pod koniec XVIII wieku w czasie wojny rosyjski-tureckiej.

Zwiedzanie

Obecnie Wielkie Tyrnowo stanowi jeden z ważniejszych ośrodków administracyjnych i kulturalnych Bułgarii. To właśnie tutaj znajduje się jeden z największych uniwersytetów w kraju. W mieście zachowało się także wiele niezwykle ciekawych i cennych zabytkowych budowli. Najważniejszym z nich są usytuowane na wzgórzu Carewec i otoczone murami rozległe ruiny średniowiecznego zamku i cerkwi. To właśnie tutaj niegdyś mieszkali mieszkali Carowie Bułgarii. Pozostałe warte obejrzenia zabytki Tyrnowa to m in. wzgórze Trapezica z ruinami 17 cerkwi i kaplic grobowych, majestatyczna katedra Narodzenia Bogurodzicy, XII wieczna cerkiew św. Dymitra, imponujący dom Sarafkina, kościół św. Konstantyna i Heleny, Muzeum Bułgarskiego Odrodzenia Narodowego i Zgromadzenia Konstytucyjnego oraz usytuowana na stokach okolicznych wzgórz pochodząca z przełomu XVIII i XIX wieku malownicza zabudowa mieszkalna.

mail

Multimedia