Kościół Warowny w Viscri - panorama

Viscri to niewielka miejscowość w środkowej Rumunii, położona około 30 km od centrum Sigiszoary (Sighişoara). Tym co przyciąga tu wielu turystów jest usytuowany w samym sercu wioski okazały warowny kościół ewangelicki, który ze względu na kolor nazywany jest często Alba Ecclesia (Biały Kościół). Jego początki sięgają XII wieku, kiedy to członkowie okolicznego plemienia Szeklerów (grupa etniczna zamieszkująca wschodnią część Siedmiogrodu spokrewniona z Węgrami) wznieśli niewielką romańską świątynię. Jakiś czas później kościół został przejęty i rozbudowany przez przybyłych do Siedmiogrodu niemieckich kolonistów (Sasów). Powstałą wówczas okazała trójnawowa gotycka bazylika z charakterystyczną potężną wieżą która po do dziś dzień dominuje nad całą zabudową. W XV wieku w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony tureckiej rozpoczęto budowę pierwszych umocnień. Ich rozbudowa trwała przez dwa kolejne stulecia. W tym czasie mury te wielokrotnie uratowały okoliczną ludność, która znajdowała schronienie przed wrogimi najazdami wewnątrz systemu pomieszczeń i cel jakie znajdowały się w wewnętrznej części murów. Praktycznie, aż do drugiej połowy XX wieku Sasi stanowili zdecydowaną większość mieszkańców wioski. Dopiero masowa ich emigracja w ostatnich dwóch dekadach ubiegłego stulecia spowodowała, że pozostała ich tu zaledwie garstka. Obecnie większość mieszkańców miasteczka stanowią Romowie. W 1999 roku kościół w Viscri wraz sześcioma podobnymi obiektami warownymi wznoszonymi w średniowieczu przez mieszkańców Siedmiogrodu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia