Kościół Warowny w Prejmer - panorama

Prejmer to niewielka miejscowość w środkowej Rumunii, położona w odległości około 15 km na północny-wschód od Braszowa. Główną atrakcją turystyczną jest tu otoczony potężnymi murami gotycki kościół. Budowla ta wzniesiona została na początku XIII wieku przez przybyłych tu na zaproszenie króla Andrzeja II Węgierskiego (1175-1235) - krzyżaków. W kolejnych wiekach rozbudowę świątyni kontynuowali cystersi. Wokół kościoła wzniesione zostały potężne osiągające nawet do 14 metrów wysokości monumentalne mury obronne, co uczyniło z niego ekstremalnie trudną do zdobycia fortecę. Wewnątrz nich utworzono przeszło 270 pomieszczeń które służyły okolicznym mieszkańcom za bezpieczne schronienie podczas ataków na wioskę. Obecnie świątynia ta stanowi jeden z największych i najlepiej ufortyfikowanych kościołów we wschodniej Europie. W 1999 roku Kościół w Prejmer wraz sześcioma podobnymi obiektami warownymi wznoszonymi w średniowieczu przez mieszkańców Siedmiogrodu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia