Zamek w Câlnic - panorama

Câlnic to niewielkie miasto w środkowej Rumunii, położone pośród malowniczych gór w południowej części Siedmiogrodu. Tym co przyciąga tu turystów jest monumentalny średniowieczny zamek obronny. Pierwotna warownia wzniesiona została tu już prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII wieku i stanowiła jedną z siedzib członków możnego węgierskiego rodu Kelling. Zamek ten nie powstał na wysokim wzniesieniu jak większość podobnych tego typu warowni, a usytuowany został nad rzeką w samym środku ówczesnego miasteczka co świadczy o tym, że w początkach swojego istnienia pełnił on funkcje wyłącznie mieszkalne. W XV wieku warownia stała się własnością miejscowych chłopów, którzy przebudowali ją w potężną twierdzę. Powstały wtedy m in. dodatkowe mury obronne, baszty, pomieszczenia ochronne dla mieszkańców wsi oraz barbakan. Zamek w Câlnic przetrwał do czasów obecnych w praktycznie nie naruszonym stanie i obecnie w pełni odrestaurowany stanowi jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych regionu. Dominującym elementem warowni jest blisko 24 metrowa kwadratowa wieża mieszkalna (donżon). Na dziedziniec zamkowy prowadzi chroniona barbakanem drewniana brama, a całość otoczona jest podwójnym pierścieniem murów obronnych. W 1999 roku Zamek w Câlnic wraz z sześcioma wsiami siedmiogrodzkimi w których znajdują się zabytkowe kościoły warowne został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zamek w Câlnic - Plan

mail

Multimedia