Kościół Warowny w Biertan - panorama

Biertan to niewielka miejscowość w środkowej Rumunii, położona w południowej części Siedmiogrodu. Miasteczko znane jest głównie dzięki usytuowanego na malowniczym wysokim wzgórzu okazałego średniowiecznego kościoła warownego. Świątynia ta wzniesiona została prawdopodobnie już na początku XIV wieku jako siedziba dla biskupa. Jakiś czas później w związku z częstymi najazdami tureckimi ówcześni mieszkańcy wioski (Sasi siedmiogrodzcy) przekształcili kościół w okazałą twierdzę obronną. W ciągu wieków wokół świątyni powstały aż trzy pierścienie murów obronnych (w najwyższym miejscu mają one aż 12 metrów wysokości), które w czasie najazdów dawały schronienie nie tylko lokalnym biskupom, ale i ludziom z okolicznych wsi i miasteczek. Swój obecny gotycki kształt kościół uzyskał w czasie ostatniej większe przebudowy jaka przeprowadzona została w XVI wieku. Powstała wówczas okazała trójnawowa budowla o gwiaździstym sklepieniu wspartym na ośmiobocznych filarach. Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na przepiękne wykończenia portali wejściowych, gotycko-renesansową kamienną ambonę oraz pochodzący z przełomu XV i XVI wieku wspaniały ołtarz w formie tryptyku. Interesującą ciekawostką jest także wmontowany w drzwi zakrystii zmyślny zamek uruchamiający jednocześnie 15 rygli. W 1993 roku świątynia w Biertan wraz sześcioma innymi kościołami obronnymi jakie wznieśli niegdyś mieszkańcy Siedmiogrodu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pokój pojednania

Kościół znany też jest ze specyficznego pomieszczenia zwanego "pokojem pojednania". Niegdyś zamykano w nim na 14 dni przechodzące przez trudny okres pary by współmałżonkowie ponownie mogli zbliżyć się ku sobie. W pokoju znajdował się jeden stół, na nim jeden talerz i jedna łyżka, jedno małe łóżko koło którego stało jedno krzesło. Jak głoszą źródła po takim specyficznym "areszcie" na rozwód zdecydowała się zaledwie jedna para. Lokum funkcjonowało przez trzy stulecia począwszy od XV wieku.

mail

Multimedia