Zamek Neamt - panorama

Târgu Neamţ to miasto w północno-wschodniej Rumunii, położone na terenie Mołdawii. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na obrzeżach miasta na wysokiej skale ruiny średniowiecznego zamku obronnego. Pierwotna warownia wzniesiona została tu już w XIV wieku z inicjatywy ówczesnego hospodara mołdawskiego Piotra Muszata. W ciągu kolejnych wieków z uwagi na swoje strategiczne położenie twierdza wielokrotnie oblegana była przez wojska tatarskie i tureckie. W 1691 roku (18 lat po odsieczy wiedeńskiej) zamek wsławił się bohaterską, ale jednak nieskuteczną obroną przed wojskami polskimi dowodzonymi przez Jana III Sobieskiego. Wówczas to forteca została przejęta przez oddziały polskie, pod których władaniem pozostawała aż do czasu podpisania 26 stycznia 1699 roku pokoju w Karłowicach. Obecnie częściowo odrestaurowane i zabezpieczone ruiny zamku udostępnione są dla zwiedzających. Największe wrażenie na odwiedzających robi wiodący do bramy głównej wybudowany nad fosą długi most w kształcie łuku.

mail

Multimedia