Twierdza w Aiud - panorama

Aiud to niewielkie miasteczko w środkowej Rumunii, położone w południowej części Siedmiogrodu. Główną atrakcją turystyczną jest tu średniowieczna twierdza obronna. Twierdza ta uważana za jedną z najstarszych tego tupu budowli w całej Transylwanii. Jej początki sięgają czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu osada zwana Brucla. W XII wieku w jej miejscu założony został warowny gród obronny. W kolejnych wiekach był on sukcesywnie rozbudowywany i powiększany. Swój obecny kształt twierdza uzyskała podczas dwóch większych przebudów jakie przeprowadzone zostały w XIV i później na przełomie XVI i XVII wieku. Na początku XVII wieku zamek dostał się we władanie ówczesnego księcia siedmiogrodzkiego Gábora Bethlena. Wkrótce potem przeniesiona została tu także uczelnia z Alba Iulia. Dzieło księcia Bethlena, który gromadził książki na potrzeby uczelni, kontynuowali kolejni mecenasi, dzięki czemu biblioteka w Auid stanowi dziś ważną placówkę naukową Rumunii. Miejscowy księgozbiór szczyci się kolekcją przeszło 65 tysięcy ksiąg, rękopisów i starodruków. W czasach komunistycznych w miasteczku funkcjonowało ciężkie więzienie, w którym przetrzymywano przeciwników systemu. Forteca jak na swoje stosunkowo małe rozmiary posiada potężne mury obwodowe z dziewięcioma basztami obronnymi. Na jej terenie znajduje się kilka budowli sakralnych. Najciekawsze z nich to późnogotycki trójnawowy kościół kalwiński (w czasach reformacji mieściło się tu biskupstwo kalwińskie) oraz XIX wieczny kościół ewangelicki. W północnej części twierdzy znajduje się zaś wzniesiony w XV-XVII wieku Pałac Książąt Siedmiogrodu (obecnie siedziba muzeum).

mail

Multimedia