Alba Iulia - panorama

Alba Iulia to miasto w środkowej Rumunii, położone nad rzeką Maruszą. Jego historia sięga czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu rzymska osada zwana Apulum. W późniejszym czasie miasto stała się ona ważnym centrum politycznym i ekonomicznym oraz stolicą rzymskiej Dacji. W IX wieku miasto znane było pod nazwą Bălgrad (Biała Cytadela). W X wieku zdobyli je Węgrzy, którzy w XII wieku założyli tu katolickie biskupstwo Siedmiogrodu. W 1291 roku obradował tu pierwszy w dziejach Siedmiogrodu sejm prowincjonalny. W pierwszej połowie XVI wieku miasto podniesione zostało do rangi stolicy Siedmiogrodu i nosiło wówczas nazwę Gyulafehérvár. Miasto ma wiele powiązań z dawnymi losami Rzeczpospolitej. To właśnie tutaj bowiem, w 1559 roku zmarła córka króla Polski Zygmunta Starego - Izabela Jagiellonka (żona ówczesnego księcia siedmiogrodzkiego - Jana Zápolyi). Jej ciało złożone zostało w Kaplicy Królewskiej miejscowej Katedry św. Michała. Po podpisanym w 1699 roku pokoju pomiędzy państwami Świętej Ligi a Imperium Osmańskim w Karłowicach nad Dunajem, Alba Iulia znalazła się w granicach monarchii Habsburgów. W grudniu 1918 roku w mieście odbyło się Wielkie Zgromadzenie Narodowe Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kirszany i Maramuresz podczas którego uchwalono przyłączenie Transylwanii do Rumunii. Kilka lat po tym ważnym wydarzeniu Ferdynand I został tu uroczyście koronowany na króla zjednoczonej Rumunii.

Alba Iulia - Plan

Zwiedzanie

Wielowiekowa historia miasta pozostawiła po sobie wiele ciekawych i zabytkowych budowli. Do najważniejszych z nich należą m in. wybudowana na początku XVIII wieku potężna twierdza obronna - Alba Carolina (jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Europie), XIII wieczna rzymskokatolicka Katedra św. Michała, wzniesiony na początku XX wieku Sobór Koronacyjny oraz XVIII wieczna biblioteka Batthyaneum w której znajduje się niezwykle cenny zbiór rękopisów i starodruków pochodzących z VII-XV wieku.

mail

Multimedia