Meggesz - panorama

Meggesz (Mediaş) to miasto w środkowej Rumunii, położone w dolinie rzeki Târnava Mare, około 35 km w kierunku zachodnim od Sigiszoary. Jego początki sięgają czasów starożytnych, kiedy to Rzymianie założyli tu jeden ze swoich obozów warownych (castrum Medina). W zapiskach historycznych Meggesz pojawia dopiero w 1267 roku. Niespełna dwa stulecia później w czasach panowania Maciej Korwina (1443-1490) miasto otoczone zostało potężnymi murami obronnymi. W XVI wieku w Meggesz ówczesny książę siedmiogrodzki i przyszły król Polski - Stefan Batory (1533-1586) w obecności polskich posłów podpisał słynne pacta conventa w których zobowiązał się do odzyskania zagrabionych przez Iwana Groźnego ziem Rzeczypospolitej. Równie ważnym wydarzeniem było Narodowe Zgromadzenie Sasów, które odbyło się w mieście w 1919 roku, na którym opowiedziano się za połączeniem Siedmiogrodu z Rumunią. Jednym z najciekawszych zabytków Meggesz jest okazały zamek miejski (Castelul), ponad którym wznosi się wysoka wieża gotyckiego kościoła św. Małgorzaty. Cały kompleks warowny składa się z grubych murów oraz czterech wież obronnych z których jedna pełni także funkcje bramy wejściowej. Pozostałe warte uwagi zabytki miasta to m.im wybudowana w połowie XV wieku blisko 70 metrowa Wieża Trębaczy, synagoga, XVII wieczna baszta Kowali (Turnul Funarilor) oraz pozostałości dawnych fortyfikacji miejskich z czterema wieżami obserwacyjnymi.

mail

Multimedia