Zamek w Hunedoarze - panorama

Hunedoara to miasto w zachodniej Rumunii, położone nad rzeką Cemą (dopływ Maruszy). Jednym z jego symboli oraz największych atrakcji turystycznych jest przypominający o węgierskim panowaniu w Siedmiogrodzie, monumentalny średniowieczny zamek. Mimo, że sprawia wrażenie potężnej fortecy, pełnił on zawsze rolę szlacheckiej rezydencji. Pierwotna warownia powstałą tu już prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku. W XIV wieku twierdza przeszła w ręce panujących wtedy na terenie obecnych Węgier i Rumunii - wywodzących się z zachodniej Francji - Andegawenów. W pierwszej połowie XV wieku zamek odziedziczył późniejszy regent Węgier i władca Transylwanii - Jan Hunyady. To właśnie z jego inicjatywy nastąpiła pierwsza większa rozbudowa warowni. Powstały wtedy m in. dwa pierścienie murów obronnych, zamek właściwy oraz kaplica. Kolejne prace budowlane prowadzone były przez syna Hunyadyego - króla Węgier - Macieja Korwina (1443-1490). W kolejnych wiekach warownia wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Jednym z ważniejszych był książę Siedmiogrodu i przywódca powstania antyhabsburskiego - Gábor Bethlen. Za jego rządów powstała m in. Biała Wieża, Wieża Bramowa oraz taras artyleryjski. Za panowania Habsburgów w zamku urządzono skład materiałów co spowodowało jego dewastację. W 1854 roku szalejący pożar zniszczył konstrukcję drewnianych stropów, co spowodowało zawalenie się dachu. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono tu dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Gruntowna odbudowa przywracająca twierdzy jej dawną świetność przeprowadzona została dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku. Dziś najcenniejszym elementem warowni jest majestatyczna gotycka Sala Rycerska z krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym granitowymi filarami. Bezpośrednio nad nią znajduje się Sala Rady w której Gábor Bethlen zwoływał sesje siedmiogrodzkiego parlamentu. Obecnie w pełni odrestaurowany zamek zaliczany jest do najpopularniejszych atrakcji turystycznych Rumunii. Każdego roku przyjeżdżają tu tysiące turystów z całego świata. Odwiedzając Hunedoarę warto także obejrzeć XV wieczną gotycką cerkiew św. Mikołaja.

Zamek w Hunedoarze - Plan

mail

Multimedia