Timiszoara - panorama

Timiszoara to miasto w zachodniej Rumunii (historyczna stolica Banatu), położone w zakolu utworzonego w XIX wieku kanału Bega. Jest to jedno z największych (po Bukareszcie) i najbardziej wielkomiejskich oraz kosmopolitycznych miast Rumunii. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to powstał tu obóz warowny. Na początku XIV wieku w Timiszoarze rezydował król węgierski Karol I Robert, a później znany magnat węgierski i pogromca Turków pod Belgradem Jan Hunyady (1387-1456). W latach 1552-1716 Timiszoara stanowiła stolicę osmańskiego paszałyku (prowincja w imperium osmańskim pozostająca pod zarządem paszy). Turków z miasta wypędził austriacki książę Eugeniusz Sabaudzki. Do wybuchu rewolucji w 1989 roku Timiszoara znajdowała się pod panowaniem monarchii austro-węgierskiej, kiedy to po krwawych zamieszkach stała się wolnym miastem w Rumunii. Na przestrzeni wieków miasto zamieszkiwane było przez przedstawicieli wielu nacji. Żyli tutaj m in. Rumuni, Niemcy, Węgrzy, Żydzi, Serbowie czy Bułgarzy. W czasach komunistycznych miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym (to właśnie tutaj produkowano słynny rumuński samochód Dacia). W grudniu 1989 roku, rozpoczęły się masowe, brutalnie tłumione protesty ludności, w konsekwencji prowadzące do upadku i egzekucji przywódcy komunistycznego Nicolae Ceauşescu.

Zwiedzanie

Do najważniejszych zabytków Timiszoary zaliczyć możemy m in. XV wieczny Zamek Hunyadich (najstarszy zabytek miasta), wybudowaną w latach 1736-1754 rzymskokatolicką barokową katedrę, będący dawną siedzibą Habsburgów - Barokowy Pałac, XVIII barokowy Ratusz, serbską katedrę prawosławną, ruiny cytadeli oraz nadające miastu habsburski klimat liczne secesyjne i barokowe kamienice.

mail

Multimedia