Bukareszt - panorama

Bukareszt to stolica i największe miasto Rumunii, położone nad rzeką Dymbowicą. Pierwsze historyczne wzmianki o mieście pochodzą z 1459 roku, kiedy to wołoski książę Wład Palownik (zwany obecnie także Drakulą) wzniósł tu jedną ze swoich licznych rezydencji wokół której zawiązała się niewielka osada. Korzystne położenie na trasie ważnych szlaków handlowych spowodowało, że bardzo szybko rozwinęła się ona w ważny ośrodek gospodarczy regionu stając się drugim co do wielkości (po Tîrgovişte) miastem Muntenii. Okres świetności przerwany został pod koniec XVI wieku, kiedy to Bukareszt został najechany i spalony przez Turków. Wkrótce potem miasto zostało odbudowane i ponownie wkroczyło na ścieżkę dynamicznego rozwoju, stając się w XVII wieku jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i kulturalnych Wołoszczyzny. W tym czasie znacząco wzrosła liczba cechów rzemieślniczych, co przyczyniło się w dużej mierze do rozkwitu kultury i sztuki. W 1659 roku Bukareszt podniesiony został do rangi stolicy Wołoszczyzny. Jakiś czas później miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych południowej Europy. To właśnie tutaj rozgrywały się ważne epizody powstania antytureckiego i antyfeudalnego Tudora Vladimirescu (1780-1821). W 1861 roku, kiedy to po połączeniu się ze sobą Wołoszczyzny i Mołdawii powstało Księstwo Rumunii, Bukareszt automatycznie stał się stolicą nowego państwa. Wraz z rozwojem przemysłu nastąpiła także rozbudowa miasta. W centrum Bukaresztu wzniesiono wówczas nowe pałace i kamienice oraz imponujące gmachy użyteczności publicznej. Niedoścignionym wzorem dla architektów i planistów stał się wówczas XIX wieczny Paryż.

Zwiedzanie

Ze względu na bogatą eklektyczna architekturę, stanowiącą mieszankę wielu stylów w okresie między-wojennym Bukareszt nazywany był często "Małym Paryżem". Symbolem więzi z Francją stał się wybudowany na północnym skraju miasta okazały Łuk Triumfalny, do złudzenia przypominający paryski pierwowzór. Znaczna część dawnego zabytkowego centrum Bukaresztu została zniszczona w czasie ostatniej wojny, trzęsień ziemi oraz wielkiej przebudowy połączonej z przesiedleniem ludności dokonanej w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Nicolae Ceauşescu. Pod budowę bloków mieszkalnych oraz monumentalnego pałacu wyburzył on praktycznie 1/5 część starego miasta na którym znajdowało się wiele zabytkowych świątyń, pałaców i kamienic. Powstał wówczas imponujący Dom Ludowy (obecna siedziba Parlamentu), który po dziś dzień pozostaje jedną z największych budowli na świecie. Z założenia swym wyglądem i rozmachem miał on wraz z otoczeniem przyćmiewać słynne Pola Elizejskie w Paryżu. Odwiedzając Bukareszt warto także zobaczyć wybudowaną w latach 1656-1658 i będącą główną świątynią rumuńskiego Kościoła Prawosławnego - Katedrę Patriarchalną, XVIII wieczną Cerkiew Kretzulescu, wybudowany na początku XX wieku Pałac Creţulescu, okazały Łuk Triumfalny (Arcul de Triumf) oraz stanowiącą serce średniowiecznego Bukaresztu dzielnicę Lipscani z dawną siedzibą książąt Wołoszczyzny (Curtea Veche).

Ciekawostki

  • W Bukareszcie urodził się Henri Coandă (1886-1972), znany rumuński inżynier, konstruktor lotniczy, twórca m.in. pierwszego samolotu o napędzie odrzutowym

mail

Multimedia