Huta żelaza w Völklingen - panorama

Völklingen to miasto w zachodnich Niemczech, położone nad rzeką Saara na terenie regionu przemysłowego Zagłębie Saary. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu usytuowana w samym sercu miasta nad brzegiem rzeki zabytkowa huta żelaza. Stanowi ona unikalny przykład świadectwa historii techniki przełomu XIX i XX wieku. Pierwszy zakład przerabiający rudę żelaza powstał tu w 1873 roku, a pierwszy wielki piec wybudowano w latach 1882-1883. Kolejne cztery powstały zaś, w ciągu zaledwie 10 lat kolejnych lat. Dzięki zastosowaniu (opracowanej przez Sidneya Thomasa) rewolucyjnej i wydajnej technologii produkcji stali z rud o dużej zawartości fosforu, bardzo szybko huta w Völklingen stała się jednym z wiodących zakładów regionu. W czasie II wojny światowej na terenie huty (jak i w innych zakładach przemysłowych Zagłębia Saary) pracowali jeńcy wojenni oraz robotnicy przymusowi. Po wojnie w 1956 roku huta zwrócona została jej prawowitemu właścicielowi. W tym okresie osiągnęła także szczyt swojej produkcji, który wyhamowany został w 1975 roku w czasie kryzysu stalowego. Obecnie huta w Völklingen uznawana jest za jeden z najważniejszych ośrodków kultury przemysłowej w Europie. Na jej terenie urządzone zostało Europejskie Centrum Sztuki i Kultury Przemysłowej. Od 2000 roku obiekt ten udostępniony jest także dla turystów. Oprócz stałej ekspozycji prezentującej osiągnięcia techniki inżynieryjnej początku 20 wieku na terenie zakładu organizowane są także różnego rodzaju imprezy oraz wydarzenia kulturalne. Huta stanowi także punkt startowym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage). W 1984 roku wiele z działów huty zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia