Kościół św. Katarzyny w Oppenheim - panorama

Oppenheim to miasto w zachodnich Niemczech, położone na lewym brzegu rzeki Ren w połowie drogi pomiędzy Wormacją a Moguncją. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w samym sercu miasta okazały gotycki kościół św. Katarzyny. Budowa świątyni rozpoczęta została w XIII wieku. Wzniesiono wówczas nawę z dwu-wieżową fasadą. W XIV wieku powstała nawa południowa oraz transept (nawa poprzeczna). Kościół został dotkliwie zniszczony pod koniec XVII wieku podczas wojny Francji z Ligą Augsburską o Palatynat i aż do XIX wielu pozostawał w ruinie, kiedy to został poddany gruntownej renowacji połączonej z regotyzacją wnętrza. Budowla składa się z dwóch części, starszej - będącej trójnawową bazyliką z transeptem oraz cztero-przęsłowym korpusem nawowym zamkniętym od zachodu dwu-wieżową fasadą, oraz młodszej, którą stanowi dwuprzęsłowy chór zachodni. Architekturę wnętrza poszczególnych partii cechuje klarowna artykulacja ścian za pomocą filarów i służek, zaś w korpusie nawowym został tutaj mocno podkreślony rytm arkad międzynawowych. Stosunkowo niskie dwuprzęsłowe kaplice oddzielone są od nawy bocznej parzystymi arkadami. Wnętrze świątyni jest nader skromne gdyż w celu odsłonięcia gotyckiej architektury, dawne, pochodzące z doby baroku wyposażenie zostało usunięte. Obecnie kościół św. Katarzyny stanowi niezwykle cenny przykład jednego z ważniejszych dzieł architektury gotyckiej w Niemczech.

mail