Pałac Nordkirchen - panorama

Nordkirchen to niewielka miejscowość w zachodnich Niemczech, położona w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w południowej części miasteczka otoczony pięknym parkiem krajobrazowym okazały barokowy pałac (Schloss Nordkirchen). W swoim obecnym kształcie rezydencja wzniesiona została w latach 1703-1734 na polecenie biskupów Münster: Friedricha Chrystiana von Plettenberga i Ferdinanda von Plettenberga. Budowla powstała w miejscu starego zamku, który istniał tu już od połowy XIII wieku. Pałac znajduje się na wyspie i otoczony jest fosą oraz malowniczym parkiem z ogrodami zajmującymi powierzchnię około 170 hektarów. Jego ceglane elewacje z elementami z piaskowca są typowe dla barokowej architektury Westfalii, zwłaszcza dla dzieł Johanna Conrada Schlauna. Od 1833 roku rezydencja należała do hrabiów z rodu von Esterházy, którzy na początku XX wieku sprzedali ją księciu Engelbertowi Marii von Arenbergowi. Od 1958 w pałacu mieści się Wyższa Szkoła Finansów Nadrenii Północnej-Westfalii, a w weekendy udostępniony jest dla zwiedzających. Pałac określany jest mianem westfalskiego Wersalu.

mail

Multimedia