Zamek w Iłży - panorama

Iłża to niewielkie miasto w centralnej Polsce, położone nad rzeką Iłżanką (lewy dopływ Wisły) na północnym krańcu Wyżyny Kieleckiej. Mimo, że znajduje się obecnie na obszarze województwa mazowieckiego historycznie należy do Małopolski. Jednym z najcenniejszych zabytków Iłży są górujące nad miastem ruiny średniowiecznego zamku biskupiego. Warownia wzniesiona została w połowie XIV wieku na polecenie ówczesnego biskupa Krakowskiego - Jana Grota. Swój największy okres świetności Iłża przeżywała na przełomie XVI i XVII wieku. To właśnie wtedy w murach zamku gościły takie osobistości jak m.in. Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Zygmunt III Waza, Władysław IV czy Jan Kochanowski. W drugiej połowie XVI wieku stara warownia została przebudowana w okazałą renesansową rezydencję. Jej inicjatorem był biskup krakowski Filip Padniewski herbu Nowina (1510-1572). Powstały wtedy m.in. liczne ozdobne attyki, a w miejscu dawnego podzamcza wybudowano dolny zamek. Ciężki okres w historii Iłży nastał w czasie potopu szwedzkiego, kiedy to zamek został dotkliwie zniszczony. Odbudowany, wkrótce potem został ponownie zniszczony, tym razem przez pożar jaki miał miejsce w XVIII wieku. Po tym tragicznym wydarzeniu twierdza nie została już odbudowana i od tego czasu opuszczona zaczęła stopniowo popadać w coraz to większą ruinę. Z tej niegdyś potężnej warowni do czasów obecnych zachowała się jedynie wysoka cylindryczna gotycka wieża oraz fragmenty murów obwodowych. W sezonie letnim na terenie zamku bardzo często organizowane są różnego rodzaju wydarzenia i inscenizacje historyczne takie jak np. turnieje rycerskie.

mail

Multimedia