Szlak Orlich Gniazd

Autor: Jarko · Dodano: 2015-09-21 · Polska   Kraj: Polska
Kategoria: Szlaki
Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd to słynny szlak turystyczny w Polsce, przebiegający przez województwa małopolskie i śląskie. Rozpoczyna bieg w Krakowie, kończy w Częstochowie i przebiega przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską (zwaną także często Jurą Krakowsko-Częstochowską), znaną z niezwykle malowniczego ukształtowania terenu, licznych wapiennych ostańców skalnych, jaskiń krasowych oraz bujnej przyrody. Tym jednak co najbardziej go wyróżnia są liczne średniowieczne zamki i strażnice. To właśnie im zawdzięcza on swoją nazwę, gdyż większość warowni wznoszona została niczym orle gniazda na szczytach wysokich wzniesień pośród trudno dostępnych skał wapiennych. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym, a jego długość wynosi około 164 km.
Historia twierdz jurajskich sięga połowy XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki (1310-1370) podjął się zadania stworzenia systemu obronnego zabezpieczającego ówczesną granicę Królestwa Polskiego, ważniejsze szlaki handlowe oraz zaludnione obszary Małopolski. Powstał wówczas system obronny zamków (Ojców, Olsztyn koło Częstochowy, Mirów czy Bobolice), uzupełniony niewielkimi strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami. Duży wkład w utworzenie takiego systemu wniosły również możne rody szlacheckie, które wybudowały na tym terenie także swoje warowne siedziby m.in. w Ogrodzieńcu, Pilicy, Rabsztynie czy Pieskowej Skale. Dziś większość tych pięknych zamków możemy oglądać jako ruiny lub rekonstrukcje. Przyczynił się do tego głownie "potop szwedzki" w czasie którego splądrowano i zniszczono większość jurajskich warowni.

Ojcowski Park Narodowy

Wytyczenie szlaku
Pierwsze projekt wytyczenia szlaku wiodącego przez zamki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zaproponował w 1927 roku w czasopiśmie Ziemia - Stanisław Leszczycki. Niespełna trzy lata później wyznaczono szlak koloru czerwonego biegnący z Krakowa łukiem w jego północno-zachodnich okolicach, poprzez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tenczyński, a następnie powracający do Krakowa. Obfitował on w wiele walorów krajobrazowych oraz krajoznawczych. Niestety w wyniku zaniedbań jego znaki przestały być widoczne i szlak zaniknął.
Do projektu powrócono dopiero po II wojnie światowej wytyczając zupełnie nowy szlak w latach pięćdziesiątych XX wieku. Z upływem lat jego przebieg był wielokrotnie zmieniany i korygowany, aby poprowadzić turystów przez najatrakcyjniejsze krajobrazowo tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ostatecznie powstała oznakowana trasa wiodąca z Częstochowy do Krakowa poprzez większość warowni jurajskich. Szlak przebiega również przez szereg rezerwatów przyrody (Sokole Góry, Góra Zborów czy Rezerwat Parkowe) oraz Ojcowski Park Narodowy. Szlak Orlich Gniazd ma również swoją wersję rowerową i konną, jednakże o innym przebiegu niż trasa piesza.
Jurajskie ostańce to także doskonały rejon na rozpoczęcie przygody ze wspinaczką.

Szlak Orlich Gniazd

Lista twierdz oraz zamków znajdujących się na Szlak Orlich Gniazd lub w jego pobliżu:
- zamek rycerski w Korzkwi (zrekonstruowany)
- zamek Ogrodzieniec (największa warownia na szlaku)
- gród na Górze Birów
- ruiny zamku rycerskiego w Smoleniu
- zamek w Będzinie
- zamek w Bobolicach (zrekonstruowany)
- ruiny zamku rycerskiego koło Mirowa
- ruiny zamku królewskiego na Złotej Górze w Ojcowie
- zamek w Olkuszu
- zamek w Olsztynie koło Częstochowy
- zamek w Pieskowej Skale
- relikty zamku w Ostrężniku
- ruiny zamku rycerskiego w Rabsztynie
- ruiny zamku rycerskiego w Bydlinie
- ruiny zamku rycerskiego w Pilicy
- zamek Tenczyn w Rudnie
- zamek Lipowiec w Babicach
- zamek biskupów krakowskich w Siewierzu
- zamek w Morsku
- zamek królewski na Wawelu

Szlak Orlich Gniazd

Ciekawostki
- Szlak Orlich Gniazd jest jednym z najstarszych oznakowanych polskich szlaków turystycznych. W ogólnopolskim rejestrze znakowanych szlaków pieszych widnieje pod numerem jeden.
Reklama
Polub nas