Czy jest Certyfikat Błękitnej Flagi
Poradniki

Błękitna Flaga to prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie dla kąpielisk i marin, które spełniają najwyższe standardy jeśli chodzi o czystość wody, bezpieczeństwo kąpieli oraz aktywne prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej. Idea programu Blue Flag narodziła się w 1985 roku we Francji. Od tego czasu certyfikat Blue Flag stał się najbardziej rozpoznawanym oraz respektowanym wyróżnieniem dla kąpielisk i marin na arenie międzynarodowej. Aktualnie w programie uczestniczy 46 krajów, w których wyróżniono ponad 3650 kąpielisk i marin. Program ten ma na celu także motywację lokalnych władz, operatorów plaż i przystani jachtowych do zarządzania obiektami z jak największą troską o środowisko naturalne. Plaże takie nie powinny być zanieczyszczane ściekami przemysłowymi i komunalnymi, a cały teren kąpieliska musi być utrzymywany w czystości. Swobodnie dostępne powinny kosze na śmieci, pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz toalety (w tym także dla osób niepełnosprawnych). W 2014 roku w Polsce Błękitna Flaga powiewała nad 24 bałtyckimi plażami oraz 7 marinami.

Główne cele programu Blue Flag

  • Promowanie ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i przystaniach jachtowych;
  • Szerzenie wiedzy i udzielanie informacji na temat edukacji ekologicznej wśród użytkowników plaż i przystani;
  • Monitoring środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz wsparcie działań, mających na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne;
  • Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój odpowiedzialnej turystyki i zrównoważonego rozwoju;
  • Wspieranie działań promocyjnych wyróżnionych obiektów.