Fortece Daków w górach Orăştie
Stanowiska archeologiczne

Góry Orăştie to malownicze pasmo górskie w środkowej Rumunii, położone w południowo-zachodniej części Siedmiogrodu (okręg Hunedoara). Na ich obszarze spotkać można pozostałości dawnych fortec dackich, które swoją największą świetność przeżywały na przełomie I wieku p.n.e. i I wieku n.e. W owym czasie liczne plemiona geto-dackie zamieszkiwały tereny lewobrzeżnego Dunaju, na obszarze zajmującym tereny obecnego państwa rumuńskiego i częściowo węgierskiego. Wraz z nasilającym się zagrożeniem ze strony Imperium Rzymskiego ówczesny władca Daków - Burebista postanowił zjednoczyć plemiona dackie i w górach Orăştie wybudować sieć fortec z licznymi umocnieniami oraz wieżami obserwacyjnymi, które miały zapewnić ochronę przez najeźdźcami. Głównym ośrodkiem państwa dackiego stała się wówczas wzniesiona na szczycie 1200 metrowej góry potężna twierdza zwana Sarmizegetusa Regia. Miasto otoczone zostało potężnymi murami obronnymi. Ponadto posiadało także własny system kanalizacji którym w czasie oblężeń doprowadzana była woda. Za panowania Burebisty Dakowie podbili i podporządkowali sobie większość sąsiadujących plemion rozszerzając znacznie zasięg swojej władzy. Wtedy też obszar państwa dackiego osiągnął największe w historii rozmiary. Po śmierci Burebisty przywódcą Daków został Decebal (Decebalus). Wkrótce po objęciu tronu pokonał rzymskie wojska dowodzone przez Korneliusza Fuskusa.

Fortece Daków

Państwo Decebala przez lata skutecznie stawiało opór licznym atakom rzymskich legionów. Ostatecznie w 101 roku n.e. stojący na czele 150 tysięcznej armii cesarz Trajan pokonał Daków w bitwie w dunajskich Żelaznych Wrotach. Nieudana kontrofensywa Decebala w 106 roku zakończyła się utratą górskich twierdz oraz pełną kapitulacją. Władcy jednak udało się uciec z okrążonego miasta, by stoczyć ostatnią swoją bitwę. Po jej klęsce by nie dostać się w ręce legionistów popełnił samobójstwo. Wkrótce potem państwo dackie zostało wcielone do imperium jako nowa prowincja (Dacia). Około 40 km od zniszczonej Sarmizegetusy Regii cesarz polecił wybudować nowe miasto zwane Ulpia Traiana, które przemianowane zostało później na Sarmisegetusę. W 113 roku zaś, w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstwa nad Dakami wzniesiona została okazała Kolumna Trajana na której umieszczono ozdobny relief obrazujący historię wojny z Dakami od chwili przygotowań do niej aż do zwycięstwa. Z potężnych niegdyś twierdz dackich do czasów obecnych przetrwały jedynie pozostałości kilku miast z których w najlepszym stanie zachowały się jedynie Sarmizegetusa Regia oraz Costești-Cetățuie w Costești. W 1999 roku ruiny sześciu fortec dackich w górach Orăştie wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.