Najdłuższe rzeki Ameryki Południowej
Rankingi

Najdłużsżą rzeką Ameryki Południowej jest oczywiście Amazonka, która jest także rzeką o największym przepływie na Ziemi. Jak podają niektóre źródła jest to najdłuższa rzeka na świecie (7040 km), o blisko 400 km dłuższa od Nilu. Inne, zaś plasują ją na drugim miejscu po Nilu (6650 km). Problem z oszacowaniem długości Amazonki, związany jest z wyodrębnieniem spośród ponad dwustu dopływów tego właściwego, a także dotarcie do jej źródeł, które znajdują się w niedostępnej dżungli. Z uwagi na walory przyrodnicze (liczne parki narodowe) Amazonka stanowi wielką atrakcję turystyczną. Dużą popularnością cieszą się rejsy po rzece i jej licznych dopływach. Drugą co do wielkości rzeką Ameryki Południowej jest Parana, którą tworzy połączenie rzek Rio Grande i Paranaiba. Na Paranie przy tamie Itaipu znajduje się jedna z największych na świecie elektrowni wodnych. Na liście najdłuższych rzek znajduje się także Orinoko, której środkowa część wylewa w porze deszczowej tworząc jedne z największych bagien na świecie i zróżnicowanych ekoregionów na Ziemi.

Najdłuższe rzeki Ameryki Południowej

  1. Amazonka (7040 lub 6400 km) - przepływa przez Peru, Kolumbię (jako rzeka graniczna), Brazylię i uchodzi do Oceanu Atlantyckiego.
  2. Parana (4700 km) - przepływa przez Brazylię, Paragwaj, Argentynę i uchodzi do Oceanu Atlantyckiego.
  3. Juruá (3280 km) - przepływa przez Peru, Brazylię i stanowi prawy dopływ Amazonki.
  4. Purús (3270 km) - przepływa przez Peru, Brazylię i stanowi prawy dopływ Amazonki.
  5. Madeira (3230 km) - przepływa przez Boliwię, Brazylię i stanowi prawy dopływ Amazonki.
  6. Sao Francisco (2896 km) - przepływa przez Brazylię i uchodzi do Oceanu Atlantyckiego.
  7. Tocantins (2850 km) - przepływa przez Brazylię i stanowi prawy dopływ Amazonki.
  8. Orinoko (2730 km) - przepływa przez Wenezuelę, Kolumbię i uchodzi do Oceanu Atlantyckiego.
  9. Araguaia (2640 km) - przepływa przez Brazylię i stanowi dopływ rzeki Tocantins.
  10. Paragwaj (2500 km) - przepływa przez Argentynę, Paragwaj, Boliwię, Brazylię i stanowi dopływ rzeki Parana.