Odkryto zabytkowy pierścień w podziemiach zamku na Wawelu
Aktualności

W ostatnim czasie podczas prac archeologicznych jakie prowadzone są regularnie na terenie Zamku Królewskim na Wawelu odkryto niezwykle rzadki złoty pierścień. Pochodzi on prawdopodobnie z XI lub XII wieku. Pierścień odnaleziono w podziemiach Wieży Duńskiej w warstwie archeologicznej, zalegającej na szczycie reliktów kamiennej konstrukcji (prawdopodobnie wału obronnego). Znalezisko posiada ozdobną tarczkę o wrzecionowatym kształcie na której znajduje się ornament przedstawiający dwie, przeciwstawne twarze. Przypuszcza się, że nawiązują one do mitologii rzymskiej, w której pojawia się Janus - bóg o dwóch twarzach. Był on bogiem wszelkich początków, a także opiekunem drzwi, bram, przejść i mostów, patronem umów i układów sojuszniczych. Jak do tej pory na obszarze obecnej Polski udało się odkryć zaledwie tylko kilka tego typu przedmiotów. Nie wiadomo do kogo należał pierścień. Przypuszcza się, ze być może stanowił on własność osoby świeckiej pochodzącej z współtworzyli elit państwa piastowskiego.

Zamek na Wawelu - Wczesnośredniowieczny złoty pierścień

Na podstawie opracowania Jerzego Trzebińskiego z Działu Archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu, który jest jednocześnie szczęśliwym odkrywcą tego wyjątkowego eksponatu.