Figurka Praskiego Dzieciątka Jezus
Regionalne atrakcje

Figurka Praskiego Dzieciątka Jezus to eden z głównych zabytków ruchomych Pragi, uważany przez turystów za jeden z symboli Czech, obok Jana Nepomucena, czeskiego piwa, Hradczan czy Antonína Dvořáka. Jest to obiekt kultu, który przyciąga do Pragi pielgrzymów z całego świata Praskie Dzieciątko Jezus, mała figurka, bardziej znana jest pod włoską nazwą Bambino di Praga. Drewniana figurka, pokryta woskiem, ubrana w piękne królewskie szaty, z którą wiąże się wiele cudów, pochodzi z Hiszpanii. Legenda głosi, że powstała z inicjatywy pewnego mnicha, któremu Dzieciątko Jezus ukazało się właśnie w takiej postaci. Rzeźba przybyła do Pragi w 1556 roku dzięki hiszpańskiej księżnej Marii Manrique de Lara, której losy splotły się z Czechami poprzez małżeństwo z czeskim szlachcicem Vratislavem z Pernsteinu. Owdowiała córka Marii i Vratislava podarowała figurkę w 1628 roku klasztorowi karmelitów bosych przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej. Cudowna figurka podróżowała po praskich kościołach, a w 1655 roku została uroczyście ukoronowana przez praskiego biskupa. Wydarzenie to upamiętnia coroczna uroczystość, która przypada w ostatnią niedzielę maja. Dzięki karmelitom figurka zyskała światową sławę: jej kopia podróżowała do klasztorów karmelitów na całym świecie, misjonarze wozili ze sobą przynajmniej zdjęcia Dzieciątka Jezus. Dzięki Hiszpanom i Portugalczykom figurka dotarła także do Ameryki Południowej. Dziś na całym świecie znajdziemy kościoły poświęcone Praskiemu Dzieciątku Jezus, a praska figurka jest drugim najczęściej odwiedzanym zabytkiem sakralnym w Pradze, po katedrze świętego Wita.

Figurka zainspirowała Antoine'a de Saint-Exupéry'ego do napisania swojej najpiękniejszej książki, Małego Księcia. Oczarowała także Paula Coelho, który w 1982 roku odwiedził, razem z żoną, ówczesną Czechosłowację i kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. "Modliłem się przed figurką, abym został pisarzem", wspomina Coelho. "Figurka Dzieciątka Jezus ubrana była wtedy w ubogie szaty. Obiecałem, że jeśli spełni moją prośbę, wrócę do Pragi i przywiozę Dzieciątku nowe szaty." Słowa dotrzymał, wrócił do Pragi z nowymi szatami w 2005 roku, gdy miał na koncie 200 milionów sprzedanych książek. Bogato zdobione stroje Dzieciątka Jezus można oglądać w muzeum znajdującym się przy kościele. Kolekcja obejmuje około 300 szat, stanowiących najczęściej dary wotywne. Najstarsze pochodzą z XVII wieku, a do najcenniejszych należą te podarowane Dzieciątku przez Marię Teresę Habsburg w 1754 roku. Siostry karmelitki przebierają Dzieciątko kilka razy do roku, w zależności od okresu liturgicznego.