Muzuem Woli w Warszawie
Kultura i sztuka

Muzeum Woli jest to placówka muzealna w Warszawie w dzielnicy Wola zajmujące się dokumentowaniem historii tej dzielnicy. Mieści się przy ulicy Srebrnej 12 w XIX-wiecznym zabytkowym neorenesansowym Pałacyku Sikorskiego (nazywanym także Pałacykiem Bormana). Budynek wzniesiony został w 1880 roku na polecenie rzeźbiarza Aleksandra Sikorskiego. Niestety zmarł on w rok po ukończeniu budowy. Jego dzieci sprzedały posiadłość firmie kamieniarskiej, a w 1895 roku posesję kupił Maurycy Borman. W 1937 roku pałacyk przeszedł w ręce skarbu państwa, które utworzyło tu siedzibę Miejskiego Ośrodka Zdrowia. W czasie II wojny światowej podczas powstania warszawskiego w budynku stacjonował jeden z oddziałów 1. baonu zgrupowania Chrobry II. Po wojnie do 1973 roku znajdowała tu siedziba Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" (RSW "Prasa-Książka-Ruch"), a w 1974 roku urządzono tu Muzeum Woli stanowiące oddział Muzeum Warszawy.

Muzeum Woli - Gabinet Wolski

W latach 2016-2019 przeprowadzona została kompleksowa modernizacja placówki, która spowodowała, że muzeum stało się miejscem łatwo dostępnym i klarownym przestrzennie. Dzięki nowej aranżacji przestrzeni, muzeum posiada dwie duże sale ekspozycyjne, w pełni wyposażone z systemy wystawiennicze, oświetleniowe i multimedialne. Powstała nowoczesna sala edukacyjna, również w pełni wyposażona multimedialnie. Dodatkowo powstała sala warsztatowa, skierowana do edukatorów na potrzeby opracowywania działań edukacyjnych i warsztatowych. Muzeum przystosowane jest także dla osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Woli - Gabinet Wolski

Muzeum przywraca pamięć o ludziach, miejscach i wydarzeniach kształtujących wygląd i tożsamość Woli, ale też bada i odpowiada na dynamiczne procesy zachodzące w dzielnicy Stałym elementem ekspozycji muzeum jest Gabinet Wolski w którym prezentowana jest wielowątkowa historia dzielnicy. Cała narracja podzielona została na piętnaście zagadnień, które najlepiej oddają charakter i historię Woli. Korespondują z nimi w warstwie wizualnej wybrane fotografie, obiekty muzealne, archiwalia i inne artefakty. Układ Gabinetu Wolskiego został zorganizowany tak, by jak najlepiej oddawać przemiany krajobrazowe, kulturowe i społeczne dzielnicy. Pośród prezentowanych tematów znalazła się m.in. "Wola nowożytna", przedstawiająca najstarsze dzieje Woli, zanim jeszcze włączona została w granice stolicy a także "Powstanie warszawskie" i "Rzeź Woli", które trwale wpłynęły na tożsamość miasta. W muzeum regularnie organizowane są także wystawy czasowe.

Muzeum Woli - Wystawy czasowe