Narwiański Park Narodowy
Parki narodowe

Narwiański Park Narodowy położony jest w północno-wschodniej Polsce, na terenie województwa podlaskiego, około 30 km w kierunku zachodnim od Białegostoku. Utworzony został w 1 lipca 1996 roku i zajmuje obszar 6 810 hektarów, a jego otulina 15 408 hektarów. Park obejmuje obszar doliny rzeki Narwi pomiędzy Surażem, a Rzędzianami. W geograficznym ujęciu położony jest w mezoregionie Dolina Górnej Narwi należącym do Niziny Północnopodlaskiej. Blisko 98% powierzchni Parku to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo podtapiane. Narew jest największą rzeką północno-wschodniej Polski. W granicach Parku tworzy unikatowy system rzeki anastomozującej (wielokorytowej), gdzie liczne koryta łączą się ze sobą i rozdzielają tworząc wodny labirynt. W czasie wiosennych lub letnich wezbrań zdarza się, że na skutek wylewu rzeki tworzą się jej nowe koryta, a stare ulegają stopniowo zarastaniu. Dolina Narwi jest również ważną ostoją ptaków wodno błotnych oraz miejscem ich odpoczynku podczas wędrówek. Na terenie Parku stwierdzono występowanie w sumie 203 gatunków ptaków, z których 155 przystępuje tu do lęgów. Wiosenne rozlewiska to miejsce odpoczynku i żerowania stad gęsi i kaczek. W szuwarach spotkać można wiele ptaków z rodziny wróblowatych. Na terenie Parku znajdują się liczne wieże obserwacyjne umożliwiające obserwację przyrodnicze na terenach podmokłych. Wieże postawiono w miejscowościach: Kurowo, Pańki, Waniewo, Wólka Waniewska, Topilec, Uhowo, Łapy, Szołajdy i Suraż. Na terenie parku wytyczone zostały trzy niezwykle malownicze ścieżki przyrodnicze. Dominują tu tereny otwarte - trzcinowiska i turzycowiska. Najczęściej spotykanymi gatunkami roślin są tu m.in. trzcina pospolita, tatarak zwyczajny, kosaćce (żółte, syberyjskie), pałka wąsko- i szerokolistna oraz turzyce (sztywna, dzióbkowata). Ogółem występuje tu 660 gatunków roślin. Wstęp do Parku jest płatny.

Narwiański Park Narodowy - siedziba

Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego znajduje się w Kurowie, w pochodzącym z połowy XIX stulecia dworku rodziny Kołodziejskich. W jego murach znajduje się niewielka ekspozycja ukazująca walory kulturowe i przyrodnicze doliny Narwi, a w holu organizowane są wystawy czasowe. Jest tu także niewielka sala edukacyjna, w której odbywają się różnego rodzaju prelekcje i prezentacje. W sąsiedztwie dworku wznosi się wieża widokowa. Ciekawą atrakcją parku jest także wybudowany na początku XX wieku most łączący Kruszewo i Kurowo. Przeprawa zniszczona została podczas I wojny światowej i odbudowano ją dopiero w 1928 roku. Niestety wraz z wybuchem kolejnej wojny w 1939 roku most ponownie został zburzony. Powstała więc legenda, że po 11 latach od jego powstania świat zawsze pogrąża się w wojnie, a most ulega zniszczeniu. W związku z tym przeprawa do tej pory nie została odbudowana. Kolejną atrakcją Parku jest znajdujący się na bagnach w widłach Kurówki i Narwi szaniec zwany Koziołkiem. Ta stara reduta obronna ma kształt nieregularnego siedmioboku. Według niektórych historyków jest to jedyny tego typu obiekt zabytkowy dawnej polskiej sztuki fortyfikacyjnej. Reduta strzegła przeprawy przez rzekę, podczas potopu szwedzkiego. Można się do niej dostać od strony wody, a czasami przy bardzo niskich stanach wody d strony Kurowa. Jednak największa atrakcją Narwiańskiego Parku narodowego są ścieżki przyrodnicze.

Narwiański Park Narodowy - ścieżka przyrodnicza

Kładka wśród bagien w Kurowie (1 km)

Jest to ścieżka przyrodnicza o długości około 1 km, ciągnąca się wzdłuż dopływu Narwi - Kurówki. Trasa prowadzi m.in. przeszło 600 metrową kładką z dwoma tarasami widokowymi. Ścieżka prezentuje przede wszystkim zbiorowiska roślinne o których przeczytać można na 13 tablicach edukacyjnych. W zależności od pory roku możemy tu obserwować wiosenne rozlewiska, bogatą roślinność szuwarów, ptaki oraz bogactwo owadów, a także ślady żerowania bobrów.

Ścieżka Park przydworski w Kurowie

Ścieżka prowadzi po starym, zabytkowym założeniu dworsko ogrodowym. Podczas spaceru można zapoznać się z licznymi gatunkami drzew oraz podejrzeć żyjące tam ptaki. Na trasie znajduje się ogródek dydaktyczny,w którym można sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą z wykorzystaniem 8 tablic edukacyjnych.

Kładka Waniewo - Śliwno

Jest to ścieżka przyrodnicza łącząca niezwykle malownicze brzegi doliny Narwi. Jej największą atrakcją jest utworzona w 2009 roku kładka edukacyjna, o długości przeszło 1 km. Mogą z niej korzystać zarówno piesi jak i rowerzyści, a część trasy pokonuje się na platformach pontonowych. Pomosty przeciąga się używając lin i łańcuchów przy użyciu siły własnych mięśni. W połowie kładki znajduje się wieża widokowa ułatwiająca obserwacje przyrodnicze. Są tu również dwie dostrzegalnie ornitologiczne. Na trasie przygotowano 5 tablic edukacyjnych.

Narwiański Park Narodowy - kładka

Przez teren Parku przebiegają także cztery szlaki rowerowe: Podlaski szlak bociani (czerwony, ok. 200 km), Obwodnica rowerowa (niebieski, ok. 90 km), Szlak Światowida (zielony, ok. 20 km oraz Szlak Łącznikowy (czarny, ok. 8 km). Na miłośników pływania kajakiem zaś, czekają dwa szlaki wodne: Narwiański Labirynt (ok. 45 km) i Kajakiem wokół Kurowa (mały 1,6 km, średni 2,3 km i duży 7,7 km).

Narwiański Park Narodowy - kajaki

Ciekawostki

  • Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy - gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych;
  • Narwiański Park Narodowy jest drugim po dolinie Biebrzy miejscem najliczniejszego występowania wodniczki (gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny trzciniaków ).