Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Muzea

Siedziba Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się w centrum Warszawy w XVII wiecznym Zamku Ostrogskich usytuowanym w Warszawie przy ulicy Tamka 41. Placówka założona została w 1955 roku przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Nazwa Zamek Ostrogskich, którą niesłusznie nosi istniejący dziś pałac, wiąże się z osobą księcia Janusza Ostrogskiego, kasztelana krakowskiego, posiadacza tych gruntów od schyłku XVI stulecia. Nosił się on z pomysłem budowy tu swojej siedziby, ale nigdy te plany nie zostały zrealizowane. Po jego śmierci ziemie kilkukrotnie zmieniały właścicieli. Ostatecznie pałac wybudowany został w latach osiemdziesiątych XVII wieku na polecenie ówczesnego marszałek sejmu Jana Krzysztofa Gnińskiego (1620-1685). Głównym projektantem rezydencji został znany architekt pochodzenia niderlandzkiego Tylman z Gameren (1632-1706). W 1858 roku posiadłość została zaadopotowana na siedzibę Warszawskiego Instytutu Muzycznego, a po II wojnie światowej w odbudowanym pałacu utworzone zostało Muzeum Fryderyka Chopina wraz salą koncertową.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

W muzeum zgromadzono przeszło siedem tysięcy różnego rodzaju obiektów oraz eksponatów związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina. Są to m.in. rękopisy, listy, fotografie, wizerunki ikonograficzne, obrazy, rysunki, grafiki oraz inne pamiątki osobiste po kompozytorze, jego rodzinie i znajomych. W jednej z sal znajduje się także ostatni fortepian Chopina. Placówka szczyci się także największą na świecie kolekcją rękopisów kompozytora. W zamku prezentowana jest tylko niewielka część zbiorów Instytutu, których gromadzenie rozpoczęło w 1899 roku Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. W 2010 roku, z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, w muzeum otwarto nową multimedialną ekspozycję zaprojektowaną przez włoskie studio Migliore + Servetto. Wtedy też ekspozycja muzealna została znacząco zwiększona poprzez adaptację piwnic.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Ekspozycje muzealne rozlokowane są na czterech poziomach. Na najniższym, oznaczonym jako -1 obejrzeć można m.in. osobisty kalendarzyk Fryderyka Chopina z 1848 roku, kopię odlewu lewej dłoni kompozytora oraz wyprodukowany w 1856 fortepian firmy Sebastian Erard należący do przyjaciela Chopina, Ferenca Liszta. Tutaj też znajduje się sala koncertowa, w której we czwartki w czasie roku akademickiego można wysłuchać utworów Fryderyka Chopina w interpretacjach młodych pianistów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Na poziomie 0 w sali poświęconej Żelazowej Woli obejrzeć można pamiątki związane z miejscem urodzin kompozytora, portrety członków jego rodziny oraz miejsca jego młodzieńczych podróży. Na poziomie oznaczonym numerem 1 w Salonie Paryskim zapoznać się można okresem życia kompozytora kiedy mieszkał w Paryżu. Ekspozycja przybliża życie towarzyskie Chopina oraz jego pracę jako prywatnego nauczyciela muzyki. Tutaj też znajduje się sala prezentująca najważniejsze kobiety jego życia, do których należą m.in. matka Justyna, siostra Ludwika, oraz jego liczne przyjaciółki i miłości (m.in. Maria Kalergis, Paulina Viardot, Jane Stirling i George Sand). Na najwyższym poziomie oznaczonym numerem 2 obejrzeć można wszystkie miejsca na świecie w których bywał czy gościł Chopin. Tutaj też znajduje się zaciemniona sala zatytułowana Śmierć w której można obejrzeć m.in. zasuszone kwiaty z łoża śmierci, kosmyki włosów (pamiątka przechowywana przez rodzinę w opakowaniu papierowym z odręczną adnotacją Ludwiki Jędrzejowiczowej), kopię maski pośmiertnej kompozytora, a także album Jane Stirling zawierający fragmenty artykułów o Chopinie opublikowanych w prasie francuskiej i angielskiej bezpośrednio po jego śmierci.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Ciekawostki

  • W pobliżu zamku znajduje się niewielki pomnik w formie fontanny z wyobrażeniem złotej kaczki z koroną na głowie, który nawiązuje do legendy o złotej kaczce mieszkającej rzekomo w podziemnym jeziorze w piwnicach budynku.