Jak należy się zachować w lesie?
Poradniki

Wybierając się do spacer bądź grzybobranie do lasu warto pamiętać, że tam też obowiązują nas pewne przepisy oraz zasady. Bardzo pomocne mogą okazać się nam różnego rodzaju tablice informacyjne bądź znaki, które znajdziecie na leśnych ścieżkach czy też parkingach. Odwiedzając las powinniśmy uszanować panujące tam reguły i nie niszczyć leśnej równowagi. Poniżej kilka zasad mówiących jak należy zachowywać się w lesie:

  • Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. Parkuj tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie zastawiaj autem dróg pożarowych;
  • Wędruj wyznaczonymi szlakami drogami leśnymi. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 metrów wysokości objęte są zakazem wstępu, nie wchodź na nie, by nie niszczyć młodych drzew;
  • Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, gniazd i nor. Zachowuj się cicho i z rozwagą. Podczas grzybobrania pamiętaj, by nie niszczyć grzybów niejadalnych i tych, których nie znasz. Nie zrywaj i nie depcz roślin - większość z nich jest pod ochroną;
  • Nie rozpalaj ognisk i nie używaj otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie nie pal papierosów, każda iskra to niebezpieczeństwo pożaru;
  • Trzymaj na smyczy swojego pupila, aby nie płoszył innych zwierząt;
  • Nie zabieraj zwierząt z lasu. Pamiętaj, że młode zwierzęta, tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się dorosłe osobniki;
  • Pozostaw las taki jakim go zastałeś, nie śmieć, nie zanieczyszczaj wód, nie rozkopuj leśnej ściółki, nie niszcz drzew, krzewów i innych roślin.

Jak zachować się w lesie