Delta Dunaju
Przyroda

Dunaj to druga co do długości (po Wołdze) rzeka w Europie. Przepływa przez wiele europejskich krain geograficznych, z których największe to Wyżyna Bawarska, Kotlina Panońska i Nizina Wołoska, a jej dorzecze pokrywa duże rejony Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Od od źródeł w Bregu w Furtwangen im Schwarzwald Dunaj liczy sobie 2888 km długości i jest jedyną w Europie większą rzeką, która płynie z zachodu na wschód. W starożytności rzeka stanowiła północną granicę Cesarstwa Rzymskiego. Obecnie Dunaj przepływa przez 10 krajów europejskich: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę (Chorwacja, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina mają dostęp tylko do jednego brzegu), aby w Rumunii rozbudowaną deltą ujść do Morza Czarnego. W delcie Dunaj dzieli się na 3 główne ramiona: Kilia, Sulina i Sfântu Gheorghe (Święty Jerzy). Istnieje także wiele odnóg bocznych, szuwarów, pływających wysp, starorzeczy i jezior oraz lasów łęgowych, ale też suchych biotopów na wydmach.

Delta Dunaju

Delta Dunaju to rozległa i niezwykle malownicza delta rzeczna położona w Rumunii i na Ukrainie. Zajmuje powierzchnię 5050 km² i jest drugą co do wielkości (po delcie Wołgi) deltą w Europie. Rzeka rozdziela się tu na kilka odnóg, które pośród bagnistych terenów, jezior, grobli oraz wysp porośniętych lasem i sitowiem uchodzą do Morza Czarnego. Żyje tu przeszło 160 gatunków ryb i 300 gatunków ptaków. Spotkać można tu m in. ibisy, czaple, kormorany, pelikany czy flamingi. Ponadto znajduje się tu największy na świecie obszar porostu trzciny oraz uznany za zabytek przyrody unikatowy na skalę światową stary dębowy las Letea (Pădurea Letea). O miejscu tym od niepamiętnych czasów rozpisywali się już starożytni podróżnicy, geografowie czy poeci. Deltę Dunaju można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych wycieczkach. Często połączone są one także z wędkowaniem. Część terenów dostępna jest tylko po okazaniu odpowiedniego pozwolenia (ARBDD - Administracja Rezerwatu Biosfery Delty Dunaju). W obrębie delty istnieje skąpa sieć drogowa. Samochodem można dostać się tu jedynie do miasteczka Murighiol położonego nad jeziorem o takiej samej nazwie. Akwen ten stanowi ulubione miejsce ornitologów, obserwujących lęgi pelikanów. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku utworzono tu Rezerwat Biosfery Delty Dunaju, który w 1991 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

Delta Dunaju

Dogodnym punktem wypadowym do zwiedzania Delty Dunaju jest miasto portowe Tulcza. To właśnie tutaj organizowanych jest większość wycieczek po rzece. W mieście znajduje się także niezwykle interesujące Muzeum Delty Dunaju. W pobliżu delty Dunaju znajduje się wyspa Zmijnyj Ostriw - obszar, który należy do Ukrainy, lecz do którego pretensje rości także Rumunia.

Delta Dunaju - mapa

Ciekawostki

  • Delta Dunaju zajmuje powierzchnię około 5050 km², z czego 732 km² znajduje się na terenie Ukrainy;
  • Każdego roku rzeka niesie do Morza Czarnego 70 milionów osadów (2 tony na sekundę);
  • Tereny delty zamieszkuje społeczność Lipowan stanowiących potomków starowierców, którzy w 1772 roku uciekli z Rosji prześladowaniami religijnymi;
  • Nazwa rzeki Dunaj znajduje swoje źródło w łacińskim słowie Danubius, oznaczającym rzymskiego boga rzek.