Duża Pętla Bałtowska
Szlaki

Położony w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej niewielki Bałtów, należy do najciekawszych miejscowości we wschodnie części Gór Świętokrzyskich. Oprócz wielkiego parku rozrywki znanego z dinozaurów i stacji narciarskiej tym co warto tu zobaczyć jest przepiękna dolina z lessowymi wąwozami (podobnymi do tych w Kazimierzu Dolnym czy Sandomierzu). Rozciągają się pomiędzy Bałtowem, Skarbką i Pętkowicami, a ich sięga czasów tzw. ostatniego zlodowacenia, które trwało od 115 do 12 tysięcy lat temu i obejmowało północe obszary dzisiejszych teremów dzisiejszej Polski. Produkty wietrzenia skał zgromadzone w dużych ilościach w dolinach rzek były wywiewne przez wiatry na okoliczne tereny i osadzone w postaci pylastego lessu (składającego się głównie z bardzo drobnych ziarenek kwarcu). Późniejsze ocieplenie klimatu spowodowało rozcięcie pokryw lessowych przez wodę, a trwająca od kilku tysięcy lat erozyjna działalność wód deszczowych i roztopowych doprowadziła do powstania niezwykle malowniczego labiryntu wąwozów o głębokości od kilku do kilkunastu metrów.

Duża Pętla Bałtowska

Bałtowskie wąwozy zachowują swą atrakcyjność przez cały rok. Jednak po deszczach i w czasie wiosennych roztopów należy podczas spacerów czy przejażdżek rowerowych zachować szczególną ostrożność. Z myślą o turystach wytyczony został niezwykle malowniczy szlak zwany Dużą Pętlą Bałtowską. Przez Bałtów przechodzi niebieski szlak turystyczny szlak turystyczny im. Stanisława Jeżewskiego z Łysej Góry do Pętkowic oraz zielony szlak rowerowy szlak rowerowy im. Witolda Gombrowicza.

Duża Pętla Bałtowska

Trasa Dużej Pętli Bałtowskiej liczy sobie około 8 km, a jej pokonanie zajmuje około 2,5 godziny. Do najciekawszych miejsc jakie spotkać można na szlaku nalezą m.in.:

  1. "Cygański dół" - malowniczy wąwóz lessowy o długości ok. 400 metrów
  2. "Wąwóz Sobieskiego" - blisko półkilometrowy wąwóz lessowy łączący się z południową częścią Dużej Pętli Bałtowskiej
  3. Fragment malowniczego szlaku z przełomu rzeki Kamiennej
  4. "Wąwóz na płaszczyźnie" z pozostałościami dwukomorowego pieca do wypalania wapna
  5. "Wąwóz Tatarski" - rozległy wąwóz lessowy o długości ok. 700 metrów łączący się z południową częścią Dużej Pętli Bałtowskiej
  6. "Bidziński Wąwóz" - głęboki (blisko 20 metrów) wąwóz lessowy o długości ok. 600 metrów, łączący się z wąwozem z górnej Skarbki
  7. Dąb Sobieskiego
  8. "Wąwóz nad ugorkiem" - wąwóz lessowy o urozmaiconym kształcie ze szlakiem pieszym opadającym w kierunku rzeki Kamiennej

Duża Pętla Bałtowska - mapa